NORMY ISO

ZMIANY W FSSC 22000 WERSJA 6 ONLINE

Termin szkolenia:

3 lipca 2024

7 sierpnia 2024

Opis szkolenia:

Obowiązkowy okres aktualizacji od 1 kwietnia 2024 r., do 31 marca 2025 r., w którym certyfikaty muszą zostać zaktualizowane z wersji 5.1 do wersji 6.

FSSC 22000 to system zarządzania bezpieczeństwem żywności oparty na normie ISO 22000. Jest to jedna z norm, która określa wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu dostaw. FSSC 22000 został stworzony w celu ułatwienia organizacjom w branży spożywczej spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności.

FSSC 22000 jest używany przez organizacje spożywcze jako narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym procesie produkcyjnym. Certyfikacja zgodności z FSSC 22000 może być również wymagana przez klientów, dostawców i inne zainteresowane strony, aby potwierdzić, że organizacja spełnia określone standardy bezpieczeństwa żywności.

Ramowy program szkolenia:

Moduł 1 – Podstawy wprowadzenia zmian w FSSC 22000:

Moduł 2 – Omówienie wprowadzonych zmian

 • Jakościowa i ilościowa identyfikowalność etykiet i opakowań drukowanych (w tym opakowań wtórnych), informacje istotne dla bezpieczeństwa żywności
 • Kompleksowe zarządzanie alergenami, w tym szkolenia, deklaracje, walidacja i weryfikacja
 • Kultura żywności i jakości
 • Systematyczne podejście do kontroli jakości
 • Zarządzanie ciałami obcymi i zarządzanie wszystkimi pęknięciami
 • Zarządzanie sprzętem
 • Straty i odpady żywnościowe
 • Wymagania dotyczące komunikacji

Moduł 3 – Wpływ wprowadzonych zmian na przeprowadzane audyty FSSC 22000 wersja 6

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia „Zamiany w FSSC 22000 wersja 6”

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

3 lipca 2024

7 sierpnia 2024

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

ZMIANY W FSSC 22000 WERSJA 6 ONLINE

Termin szkolenia:

3 lipca 2024

7 sierpnia 2024

Opis szkolenia:

Obowiązkowy okres aktualizacji od 1 kwietnia 2024 r., do 31 marca 2025 r., w którym certyfikaty muszą zostać zaktualizowane z wersji 5.1 do wersji 6.

FSSC 22000 to system zarządzania bezpieczeństwem żywności oparty na normie ISO 22000. Jest to jedna z norm, która określa wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu dostaw. FSSC 22000 został stworzony w celu ułatwienia organizacjom w branży spożywczej spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności.

FSSC 22000 jest używany przez organizacje spożywcze jako narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym procesie produkcyjnym. Certyfikacja zgodności z FSSC 22000 może być również wymagana przez klientów, dostawców i inne zainteresowane strony, aby potwierdzić, że organizacja spełnia określone standardy bezpieczeństwa żywności.

Ramowy program szkolenia:

Moduł 1 – Podstawy wprowadzenia zmian w FSSC 22000:

Moduł 2 – Omówienie wprowadzonych zmian

 • Jakościowa i ilościowa identyfikowalność etykiet i opakowań drukowanych (w tym opakowań wtórnych), informacje istotne dla bezpieczeństwa żywności
 • Kompleksowe zarządzanie alergenami, w tym szkolenia, deklaracje, walidacja i weryfikacja
 • Kultura żywności i jakości
 • Systematyczne podejście do kontroli jakości
 • Zarządzanie ciałami obcymi i zarządzanie wszystkimi pęknięciami
 • Zarządzanie sprzętem
 • Straty i odpady żywnościowe
 • Wymagania dotyczące komunikacji

Moduł 3 – Wpływ wprowadzonych zmian na przeprowadzane audyty FSSC 22000 wersja 6

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia „Zamiany w FSSC 22000 wersja 6”

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

3 lipca 2024

7 sierpnia 2024

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl