NORMY ISO

Audyty

Certyfikacja ISO zawsze związana jest z audytami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Dlatego nasza oferta zawiera możliwość przeprowadzenia audytów w Państwa organizacji. Audyty wewnętrzne przeprowadzane przez naszych specjalistów są dobrze przygotowane, rzetelnie przeprowadzone a na koniec profesjonalnie podsumowane.

Audyty zerowe

Są to audyty określające stopień przygotowania organizacji do audytu certyfikującego. Mogą być przeprowadzane:

 • przed rozpoczęciem wdrożenia, stanowiąc jednocześnie diagnozę systemu,
 • po wdrożeniu, aby sprawdzić zgodność systemu zarządzania jakością przed wizytą audytora z jednostki certyfikującej.

Podczas audytów zerowych konsultanci mogą sprawdzić zgodność systemu zarządzania jakością z normami: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 28000, ISO 13485 oraz systemami zintegrowanymi.

Audyt przed nadzorem

Organizacja posiadająca certyfikat systemu zarządzania jakością raz w roku odwiedzana jest przez audytora jednostki certyfikującej. Aby pełnomocnik miał pewność, iż prawidłowo przygotował firmę do audytu nadzoru, w pierwszej kolejności proponujemy przeprowadzenie audytów przez doświadczonych konsultantów. Audyt da prawdziwą informację o stanie systemu a do zauważonych wówczas niezgodności w organizacji można jeszcze będzie uruchomić działania korygujące.

Audyty przed re-certyfikacją

Podobnie jak audyty przed nadzorem pomagają przygotować organizację, tak samo audyty wewnętrzne przed audytem re-certyfikującym oceniają stan systemu po trzech latach jego funkcjonowania. Należy pamiętać, że trudność audytu re-certyfikującego jest porównywalna z audytem certyfikującym.

Nasi konsultanci mogą sprawdzić zgodność systemu zarządzania jakością z normami: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 28000, ISO 13485 oraz systemami zintegrowanymi.

Audyty doskonalące

W efekcie tych audytów, audytorzy mogą m.in.:

 • wskazać możliwości udoskonalenia dokumentacji (zmniejszenia ilości, przejścia z formy papierowej na elektroniczną),
 • dokonać oceny zarządzania procesami,
 • sprawdzić skuteczność działań korygujących i zapobiegawczych,
 • wykonać audyty „trudne” dla audytorów wewnętrznych, z organizacji.
Audyty drugiej strony

Są to audyty realizowane przez naszych ekspertów, na zlecenie Klienta u jego obecnych lub przyszłych dostawców, realizowane również na zlecenie koncernów i firm wielo oddziałowych.

Konsultanci CDZ Meritum mogą sprawdzić zgodność systemu zarządzania jakością z normami: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 28000, ISO 13485 oraz systemami zintegrowanymi.

Outsourcing procesu audytowania

Organizacje, które mają wdrożone systemy zarządzania jakością wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 szukając redukcji kosztów coraz częściej sięgają do outsourcingu. Zaletą zlecenia do CDZ Meritum zadań związanych z nadzorowaniem systemu zarządzania jakością lub procesu audytowania jest:

 • korzystanie z wiedzy ekspertów,
 • przejęcie przez nas czynności szkoleniowych i uświadamiających,
 • koncentracja działań organizacji na jej kluczowych procesach,
 • optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich w działaniach najistotniejszych dla przedsiębiorstwa.

Najczęściej usłudze outsourcingu poddajemy IT, szkolenia, księgowość, kadry i coraz częściej zakupy. Ostatnio do tych kategorii dodawany jest nadzór nad systemem zarządzania jakością lub tylko zarządzanie audytami.

Outsourcing procesu audytowania

Organizacje, które mają wdrożone systemy zarządzania jakością wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 szukając redukcji kosztów coraz częściej sięgają do outsourcingu. Zaletą zlecenia do CDZ Meritum zadań związanych z nadzorowaniem systemu zarządzania jakością lub procesu audytowania jest:

Najczęściej usłudze outsourcingu poddajemy IT, szkolenia, księgowość, kadry i coraz częściej zakupy. Ostatnio do tych kategorii dodawany jest nadzór nad systemem zarządzania jakością lub tylko zarządzanie audytami.

Dlaczego zarządzanie audytami warto zlecić na zewnątrz?

Audyty

Certyfikacja ISO zawsze związana jest z audytami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Dlatego nasza oferta zawiera możliwość przeprowadzenia audytów w Państwa organizacji. Audyty wewnętrzne przeprowadzane przez naszych specjalistów są dobrze przygotowane, rzetelnie przeprowadzone a na koniec profesjonalnie podsumowane.

Audyty zerowe

Są to audyty określające stopień przygotowania organizacji do audytu certyfikującego. Mogą być przeprowadzane:

 • przed rozpoczęciem wdrożenia, stanowiąc jednocześnie diagnozę systemu,
 • po wdrożeniu, aby sprawdzić zgodność systemu zarządzania jakością przed wizytą audytora z jednostki certyfikującej.

Podczas audytów zerowych konsultanci mogą sprawdzić zgodność systemu zarządzania jakością z normami: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 28000, ISO 13485 oraz systemami zintegrowanymi.

Audyt przed nadzorem

Organizacja posiadająca certyfikat systemu zarządzania jakością raz w roku odwiedzana jest przez audytora jednostki certyfikującej. Aby pełnomocnik miał pewność, iż prawidłowo przygotował firmę do audytu nadzoru, w pierwszej kolejności proponujemy przeprowadzenie audytów przez doświadczonych konsultantów. Audyt da prawdziwą informację o stanie systemu a do zauważonych wówczas niezgodności w organizacji można jeszcze będzie uruchomić działania korygujące.

Audyty przed re-certyfikacją

Podobnie jak audyty przed nadzorem pomagają przygotować organizację, tak samo audyty wewnętrzne przed audytem re-certyfikującym oceniają stan systemu po trzech latach jego funkcjonowania. Należy pamiętać, że trudność audytu re-certyfikującego jest porównywalna z audytem certyfikującym.

Nasi konsultanci mogą sprawdzić zgodność systemu zarządzania jakością z normami: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 28000, ISO 13485 oraz systemami zintegrowanymi.

Audyty doskonalące

W efekcie tych audytów, audytorzy mogą m.in.:

 • wskazać możliwości udoskonalenia dokumentacji (zmniejszenia ilości, przejścia z formy papierowej na elektroniczną),
 • dokonać oceny zarządzania procesami,
 • sprawdzić skuteczność działań korygujących i zapobiegawczych,
 • wykonać audyty „trudne” dla audytorów wewnętrznych, z organizacji.
Audyty drugiej strony

Są to audyty realizowane przez naszych ekspertów, na zlecenie Klienta u jego obecnych lub przyszłych dostawców, realizowane również na zlecenie koncernów i firm wielo oddziałowych.

Konsultanci CDZ Meritum mogą sprawdzić zgodność systemu zarządzania jakością z normami: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 28000, ISO 13485 oraz systemami zintegrowanymi.

Outsourcing procesu audytowania

Organizacje, które mają wdrożone systemy zarządzania jakością wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 szukając redukcji kosztów coraz częściej sięgają do outsourcingu. Zaletą zlecenia do CDZ Meritum zadań związanych z nadzorowaniem systemu zarządzania jakością lub procesu audytowania jest:

 • korzystanie z wiedzy ekspertów,
 • przejęcie przez nas czynności szkoleniowych i uświadamiających,
 • koncentracja działań organizacji na jej kluczowych procesach,
 • optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich w działaniach najistotniejszych dla przedsiębiorstwa.

Najczęściej usłudze outsourcingu poddajemy IT, szkolenia, księgowość, kadry i coraz częściej zakupy. Ostatnio do tych kategorii dodawany jest nadzór nad systemem zarządzania jakością lub tylko zarządzanie audytami.

Outsourcing procesu audytowania

Organizacje, które mają wdrożone systemy zarządzania jakością wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 szukając redukcji kosztów coraz częściej sięgają do outsourcingu. Zaletą zlecenia do CDZ Meritum zadań związanych z nadzorowaniem systemu zarządzania jakością lub procesu audytowania jest:

Najczęściej usłudze outsourcingu poddajemy IT, szkolenia, księgowość, kadry i coraz częściej zakupy. Ostatnio do tych kategorii dodawany jest nadzór nad systemem zarządzania jakością lub tylko zarządzanie audytami.

Dlaczego zarządzanie audytami warto zlecić na zewnątrz?

 1. Zaoszczędzimy czas pełnomocnikowi (koszt pracy menedżera) poświęcany działaniom czysto administracyjnym: planowania, powiadamiania, raportowania z audytów.
 2. Obniżymy koszty funkcjonowania organizacji (koszty pracowników delegowanych do przeprowadzenia audytu).
 3. Doświadczeni eksperci zrobią to szybciej (obniżenie kosztu oderwania od pracy osób poddawanych audytowi).
 4. Nie musimy szkolić nowych audytorów i przeprowadzać warsztatów doskonalących dla dotychczasowych (koszt szkoleń i koszt oderwania od pracy).

Wdrożenia ISO systemów zarządzania

Certyfikacja ISO zawsze związana jest z audytami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Dlatego nasza oferta zawiera możliwość przeprowadzenia audytów w Państwa organizacji. 

Audyty wewnętrzne przeprowadzane przez naszych specjalistów są dobrze przygotowane, rzetelnie przeprowadzone a na koniec profesjonalnie podsumowane.

Audyty zerowe

Są to audyty określające stopień przygotowania organizacji do audytu certyfikującego. Mogą być przeprowadzane:

 • przed rozpoczęciem wdrożenia, stanowiąc jednocześnie diagnozę systemu,
 • po wdrożeniu, aby sprawdzić zgodność systemu zarządzania jakością przed wizytą audytora z jednostki certyfikującej.

Podczas audytów zerowych konsultanci mogą sprawdzić zgodność systemu zarządzania jakością z normami: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 28000, ISO 13485 oraz systemami zintegrowanymi.

Audyt przed nadzorem

Organizacja posiadająca certyfikat systemu zarządzania jakością raz w roku odwiedzana jest przez audytora jednostki certyfikującej. Aby pełnomocnik miał pewność, iż prawidłowo przygotował firmę do audytu nadzoru, w pierwszej kolejności proponujemy przeprowadzenie audytów przez doświadczonych konsultantów. Audyt da prawdziwą informację o stanie systemu a do zauważonych wówczas niezgodności w organizacji można jeszcze będzie uruchomić działania korygujące.

Audyty przed re-certyfikacją

Podobnie jak audyty przed nadzorem pomagają przygotować organizację, tak samo audyty wewnętrzne przed audytem re-certyfikującym oceniają stan systemu po trzech latach jego funkcjonowania. Należy pamiętać, że trudność audytu re-certyfikującego jest porównywalna z audytem certyfikującym.

Nasi konsultanci mogą sprawdzić zgodność systemu zarządzania jakością z normami: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 28000, ISO 13485 oraz systemami zintegrowanymi.

Audyty doskonalące

W efekcie tych audytów, audytorzy mogą m.in.:

 • wskazać możliwości udoskonalenia dokumentacji (zmniejszenia ilości, przejścia z formy papierowej na elektroniczną),
 • dokonać oceny zarządzania procesami,
 • sprawdzić skuteczność działań korygujących i zapobiegawczych,
 • wykonać audyty „trudne” dla audytorów wewnętrznych, z organizacji.
Audyty drugiej strony

Są to audyty realizowane przez naszych ekspertów, na zlecenie Klienta u jego obecnych lub przyszłych dostawców, realizowane również na zlecenie koncernów i firm wielo oddziałowych.

Konsultanci CDZ Meritum mogą sprawdzić zgodność systemu zarządzania jakością z normami: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 28000, ISO 13485 oraz systemami zintegrowanymi.

Outsourcing procesu audytowania

Organizacje, które mają wdrożone systemy zarządzania jakością wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 szukając redukcji kosztów coraz częściej sięgają do outsourcingu. Zaletą zlecenia do CDZ Meritum zadań związanych z nadzorowaniem systemu zarządzania jakością lub procesu audytowania jest:

 • korzystanie z wiedzy ekspertów,
 • przejęcie przez nas czynności szkoleniowych i uświadamiających,
 • koncentracja działań organizacji na jej kluczowych procesach,
 • optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich w działaniach najistotniejszych dla przedsiębiorstwa.

Najczęściej usłudze outsourcingu poddajemy IT, szkolenia, księgowość, kadry i coraz częściej zakupy. Ostatnio do tych kategorii dodawany jest nadzór nad systemem zarządzania jakością lub tylko zarządzanie audytami.

Outsourcing procesu audytowania

Organizacje, które mają wdrożone systemy zarządzania jakością wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 szukając redukcji kosztów coraz częściej sięgają do outsourcingu. Zaletą zlecenia do CDZ Meritum zadań związanych z nadzorowaniem systemu zarządzania jakością lub procesu audytowania jest:

 • korzystanie z wiedzy ekspertów,
 • przejęcie przez nas czynności szkoleniowych i uświadamiających,
 • koncentracja działań organizacji na jej kluczowych procesach,
 • optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich w działaniach najistotniejszych dla przedsiębiorstwa.

Najczęściej usłudze outsourcingu poddajemy IT, szkolenia, księgowość, kadry i coraz częściej zakupy. Ostatnio do tych kategorii dodawany jest nadzór nad systemem zarządzania jakością lub tylko zarządzanie audytami.

Dlaczego zarządzanie audytami warto zlecić na zewnątrz?

 1. Zaoszczędzimy czas pełnomocnikowi (koszt pracy menedżera) poświęcany działaniom czysto administracyjnym: planowania, powiadamiania, raportowania z audytów.
 2. Obniżymy koszty funkcjonowania organizacji (koszty pracowników delegowanych do przeprowadzenia audytu).
 3. Doświadczeni eksperci zrobią to szybciej (obniżenie kosztu oderwania od pracy osób poddawanych audytowi).
 4. Nie musimy szkolić nowych audytorów i przeprowadzać warsztatów doskonalących dla dotychczasowych (koszt szkoleń i koszt oderwania od pracy).

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl