NORMY ISO

Wdrożenia ISO systemów zarządzania

W czasach rosnących wymagań klienta dotyczących produkowanych wyrobów i oferowanych usług, zarządzający firmami nie zadają pytania: czy wdrażać ISO (systemy zarządzania wg norm ISO), lecz pytają: które normy, ile czasu to zajmie, jakie będzie obciążenie dla przedsiębiorstwa oraz ile to będzie kosztowało.

Od 20 lat zajmujemy się przygotowaniem organizacji do uzyskania i utrzymania certyfikatu. Naszymi klientami są: 

Sektor prywatny

firmy z branż informatycznych, handlowych, usługowych, produkcyjnych, szkoleniowych, medycznych i spożywczych

Sektor publiczny

organizacje państwowe

 instytuty

urzędy

Dlatego coraz powszechniejsze staje się przejmowanie nadzoru np. nad systemem zarządzania jakością przez konsultantów. Jest to możliwe zarówno w małych jak i dużych organizacjach. Swoim zakresem może obejmować nawet kilka standardów. Nasza firma w coraz szerszym zakresie pomaga klientom utrzymując systemy:

System zarządzania 

jakością wg ISO 9001

System zarządzania 

środowiskiem wg ISO 14001

System zarządzania 

ciągłością działania wg ISO 

22301

System zarządzania 

bezp. informacji wg serii 

norm ISO 27001

System zarządzania 

bezp. żywności: ISO 22000, 

FSSC, HACCP i BRC

System zarządzania 

łańcuchem dostaw wg ISO 

28000

System zarządzania 

bezp. i higieną pracy wg ISO 

45001

System zarządzania 

jakością dla 

wyr. med. wg ISO 13485 

Analiza ryzyka 

systemów zarz. i RODO wg 

ISO 31000 oraz ISO 27005

Ochrona danych osobowych:

Inspektor/Specjalista RODO

Współpraca w zakresie outsourcingu często rozpoczyna się już na etapie wdrażania systemu lub dostosowania do zmieniających się standardów. Już wtedy nie ma potrzeby szkolenia pracowników na audytorów, bo audyty wewnętrzne wykonuje konsultant, ustalania szczegółów z jednostką certyfikującą czy uczestniczenia w audytach.

Nasza oferta

Dokumentacja

Kluczową sprawą przy wdrożeniu każdego systemu zarządzania zgodnego z ISO jest właściwe przygotowanie dokumentacji. Nasi konsultanci pomagają w jej przygotowaniu stosując m.in. wielokrotnie sprawdzone wzory dokumentów. Oferujemy również dedykowane rozwiązania informatyczne do opisu procesów oraz przygotowania analizy ryzyka. 

Audyty

Nasi konsultanci mogą przeprowadzić u Państwa planowane audyty wewnętrzne oraz sprawdzające przed audytami certyfikującymi lub nadzoru. Przeprowadzamy również audyty diagnostyczne oceniające stopień przygotowania organizacji przed rozpoczęciem wdrożenia każdego standardu ISO. 

Szkolenia

Oferujemy naszym Klientom szkolenia: otwarte zgodnie z harmonogramem, dedykowane, stacjonarne, on-line i e-learningowe „od ręki”. Każdy rodzaj szkolenia potrzebnego przy wdrożeniu ISO dla pełnomocników, audytorów wewnętrznych czy pracowników. Szkolenia zakończone są wystawieniem certyfikatów lub zaświadczeń. 

Utrzymywanie systemów

Powszechne staje się zlecanie utrzymania systemów konsultantom zewnętrznym. Odpowiadając na Państwa potrzeby oferujemy usługę nadzoru nad systemem obejmującą: aktualizację dokumentacji, przeprowadzanie audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania, analizy ryzyka, szkoleń wewnętrznych, nadzorowanie działań korygujących, przygotowanie i udział w audytach zewnętrznych.

Wdrożenia zintegrowane

Często podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji jest koszt wdrożenia i certyfikacji. Sposobem na obniżenie kosztów wdrożenia ISO dwóch lub więcej standardów może być wdrożenie zintegrowane, w skład którego mogą wchodzić:

Schemat wdrożenia poszczególnych systemów jest podobny, dlatego można zaoszczędzić na etapach szkoleniowych, pracy w grupach czy audytowaniu. Szacuje się, że koszt wdrożenia kolejnych systemów metodą zintegrowaną stanowi 30% kosztów wdrażania każdego systemu oddzielnie.

Outsourcing ISO

Przegląd procesów i aktualizacja dokumentacji

Okresowy przegląd analizy ryzyka

Przeprowadzenie i raportowanie audytów wewnętrznych

Uruchamianie działań korygujących

Przeprowadzenie przeglądów zarządzania

Organizowanie systemowych szkoleń wewnętrznych

Kontakty z jednostką certyfikującą

Udział w audytach wewnętrznych

Wdrażając każdy z systemów zarządzania należy mieć świadomość, iż nie jest to działanie na 1 miesiąc. Wymaga on systematycznego podejścia i poważnego traktowania. To natomiast przełoży się na uczciwe podejście pracowników w przestrzeganiu ustalonych zasad. Szef czy właściciel firmy i tak już przecież wydaje pieniądze, więc może warto się zastanowić co zrobić aby ich nie stracić.

Korzyści z outsourcingu

Outsourcing ISO może przynieść organizacji bardzo konkretne korzyści, zarówno związane z czasem, kosztami ale również w obszarach merytorycznych. Do najważniejszych korzyści możemy zaliczyć:

Wdrożenia grupowe

Metoda grupowego wdrożenia systemów zarządzania polega na jednoczesnym uruchomieniu projektów w kilku przedsiębiorstwach funkcjonujących jako holding, w grupie przedsiębiorstw działających na zasadzie sieci lub w grupie poddostawców kooperujących z producentem wyrobów firmowych.

Istotą metody jest wyodrębnienie z projektu etapów, które mogą być realizowane wspólnie, dzięki czemu ich koszt jednostkowy jest znacznie niższy niż koszt „indywidualny”. W taki sposób można przeprowadzić wszystkie szkolenia oraz około 50% konsultacji. Jedynie niektóre etapy lub ich części, ze względów metodologicznych lub zachowania poufności, prowadzone są w przedsiębiorstwach indywidualnie.

Etapy projektu przebiegają równolegle we wszystkich przedsiębiorstwach w grupie, tym bardziej, iż przeplatają się ze wspólnymi etapami szkoleniowymi, dlatego przedsiębiorstwa deklarują wspólny czas wdrożenia. Na jego podstawie tworzony jest harmonogram pozwalający monitorować przebieg prac w poszczególnych organizacjach. Takie podejście działa jako motywator w grupie, mobilizujący do wykonywania prac zgodnie z harmonogramem. Podobieństwo branż (zarówno w czasie kontaktów w trakcie szkoleń jak i wspólnych konsultacji), stymuluje wymianę doświadczeń, koncepcji i rozwiązań bardzo pomocną na etapie opracowywania systemu.

Stopień obniżenia kosztów zależy od liczby przedsiębiorstw biorących udział w projekcie i dla przykładowego wdrożenia grupowego w trzech przedsiębiorstwach może obniżyć koszty nawet o 35 – 45% w stosunku do kosztu wdrożenia indywidualnego. 

Zachęcamy Państwa do zastosowania tej metody po przeprowadzeniu udanych wdrożeń systemów zarządzania wg norm ISO w poniższych przedsiębiorstwach:

Przykładem projektu przeprowadzonego przez Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum, łączącym obydwie z powyższych metod jest wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w Toyota Motor Poland Sp. z o.o. certyfikowane wdrożenie dwóch norm ISO 9001 i ISO 14001 w 58 organizacjach – dealerów Toyoty w całym kraju. Projekt zrealizowany został przez konsultantów CDZ MERITUM w ciąg jednego roku wdrożenia!

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami zapraszamy do wysłania zapytania. Pomożemy Państwu optymalnie zaprojektować proces wdrożenia systemu zarządzania oferując:

Dzięki tym produktom możecie Państwo znacznie obniżyć koszty wdrożenia.

Schemat wdrożenia poszczególnych systemów jest podobny, dlatego można zaoszczędzić na etapach szkoleniowych, pracy w grupach czy audytowaniu. Szacuje się, że koszt wdrożenia kolejnych systemów metodą zintegrowaną stanowi 30% kosztów wdrażania każdego systemu oddzielnie.

Wdrożenia ISO systemów zarządzania

Wdrożenia ISO systemów zarządzania

W czasach rosnących wymagań klienta dotyczących produkowanych wyrobów i oferowanych usług, zarządzający firmami nie zadają pytania: czy wdrażać ISO (systemy zarządzania wg norm ISO), lecz pytają: które normy, ile czasu to zajmie, jakie będzie obciążenie dla przedsiębiorstwa oraz ile to będzie kosztowało.

Od 20 lat zajmujemy się przygotowaniem organizacji do uzyskania i utrzymania certyfikatu. Naszymi klientami są: 

Sektor prywatny

firmy z branż informatycznych, handlowych, usługowych, produkcyjnych, szkoleniowych, medycznych i spożywczych

Sektor publiczny

organizacje państwowe

 instytuty

urzędy

Dlatego coraz powszechniejsze staje się przejmowanie nadzoru np. nad systemem zarządzania jakością przez konsultantów. Jest to możliwe zarówno w małych jak i dużych organizacjach. Swoim zakresem może obejmować nawet kilka standardów. Nasza firma w coraz szerszym zakresie pomaga klientom utrzymując systemy:

System zarządzania jakością wg ISO 9001 

System zarządzania środowiskiem wg ISO 14001

System zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301

System zarządzania bezp. informacji wg serii norm ISO 27001

System zarządzania bezp. żywności: ISO 22000, FSSC, HACCP i BRC

System zarządzania łańcuchem dostaw wg ISO 28000

System zarządzania bezp. i higieną pracy wg ISO 45001

System zarządzania jakością dla wyr. med. wg ISO 13485 

Analiza ryzyka systemów zarz. i RODO wg ISO 31000 oraz ISO 27005

Ochrona danych osobowych: Inspektor / Specjalista RODO

System zarządzania jakością wg ISO 9001

System zarządzania środowiskiem wg ISO 14001

System zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301

System zarządzania bezp. informacji wg serii norm ISO 27001

System zarządzania bezp. żywności: ISO 22000, FSSC, HACCP i BRC

System zarządzania łańcuchem dostaw wg ISO 28000

System zarządzania bezp. i higieną pracy wg ISO 14001

System zarządzania jakością dla wyr. med. wg ISO 13485 

Analiza ryzyka systemów zarz. i RODO wg ISO 31000 oraz ISO 27005

Ochrona danych osobowych: Inspektor / Specjalista RODO

Współpraca w zakresie outsourcingu często rozpoczyna się już na etapie wdrażania systemu lub dostosowania do zmieniających się standardów. Już wtedy nie ma potrzeby szkolenia pracowników na audytorów, bo audyty wewnętrzne wykonuje konsultant, ustalania szczegółów z jednostką certyfikującą czy uczestniczenia w audytach.

Nasza oferta

Dokumentacja

Kluczową sprawą przy wdrożeniu każdego systemu zarządzania zgodnego z ISO jest właściwe przygotowanie dokumentacji. Nasi konsultanci pomagają w jej przygotowaniu stosując m.in. wielokrotnie sprawdzone wzory dokumentów. Oferujemy również dedykowane rozwiązania informatyczne do opisu procesów oraz przygotowania analizy ryzyka. 

Audyty

Nasi konsultanci mogą przeprowadzić u Państwa planowane audyty wewnętrzne oraz sprawdzające przed audytami certyfikującymi lub nadzoru. Przeprowadzamy również audyty diagnostyczne oceniające stopień przygotowania organizacji przed rozpoczęciem wdrożenia każdego standardu ISO. 

Szkolenia

Oferujemy naszym Klientom szkolenia: otwarte zgodnie z harmonogramem, dedykowane, stacjonarne, on-line i e-learningowe „od ręki”. Każdy rodzaj szkolenia potrzebnego przy wdrożeniu ISO dla pełnomocników, audytorów wewnętrznych czy pracowników. Szkolenia zakończone są wystawieniem certyfikatów lub zaświadczeń. 

Utrzymywanie systemów

Powszechne staje się zlecanie utrzymania systemów konsultantom zewnętrznym. Odpowiadając na Państwa potrzeby oferujemy usługę nadzoru nad systemem obejmującą: aktualizację dokumentacji, przeprowadzanie audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania, analizy ryzyka, szkoleń wewnętrznych, nadzorowanie działań korygujących, przygotowanie i udział w audytach zewnętrznych.

Nasza oferta

Dokumentacja

Kluczową sprawą przy wdrożeniu każdego systemu zarządzania zgodnego z ISO jest właściwe przygotowanie dokumentacji. Nasi konsultanci pomagają w jej przygotowaniu stosując m.in. wielokrotnie sprawdzone wzory dokumentów. Oferujemy również dedykowane rozwiązania informatyczne do opisu procesów oraz przygotowania analizy ryzyka. 

Audyty

Nasi konsultanci mogą przeprowadzić u Państwa planowane audyty wewnętrzne oraz sprawdzające przed audytami certyfikującymi lub nadzoru. Przeprowadzamy również audyty diagnostyczne oceniające stopień przygotowania organizacji przed rozpoczęciem wdrożenia każdego standardu ISO. 

Szkolenia

Oferujemy naszym Klientom szkolenia: otwarte zgodnie z harmonogramem, dedykowane, stacjonarne, on-line i e-learningowe „od ręki”. Każdy rodzaj szkolenia potrzebnego przy wdrożeniu ISO dla pełnomocników, audytorów wewnętrznych czy pracowników. Szkolenia zakończone są wystawieniem certyfikatów lub zaświadczeń. 

Utrzymywanie systemów

Powszechne staje się zlecanie utrzymania systemów konsultantom zewnętrznym. Odpowiadając na Państwa potrzeby oferujemy usługę nadzoru nad systemem obejmującą: aktualizację dokumentacji, przeprowadzanie audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania, analizy ryzyka, szkoleń wewnętrznych, nadzorowanie działań korygujących, przygotowanie i udział w audytach zewnętrznych.

Wdrożenia zintegrowane

Często podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji jest koszt wdrożenia i certyfikacji. Sposobem na obniżenie kosztów wdrożenia ISO dwóch lub więcej standardów może być wdrożenie zintegrowane, w skład którego mogą wchodzić:

 • norma ISO 9001 i ISO 14001;
 • norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001;
 • norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001.

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania z sukcesem przeprowadzili m.in.: 

 • Action – ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001,
 • AGI Media – ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001,
 • Elektromontaż Poznań – ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001,
 • Remondis – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 • Merck Polska – ISO 9001, ISO 27001 i ISO 20000-1.

Schemat wdrożenia poszczególnych systemów jest podobny, dlatego można zaoszczędzić na etapach szkoleniowych, pracy w grupach czy audytowaniu. Szacuje się, że koszt wdrożenia kolejnych systemów metodą zintegrowaną stanowi 30% kosztów wdrażania każdego systemu oddzielnie.

Outsourcing ISO

Przegląd procesów i aktualizacja dokumentacji

Okresowy przegląd analizy ryzyka

Przeprowadzenie i raportowanie audytów wewnętrznych

Uruchamianie działań korygujących

Przeprowadzenie przeglądów zarządzania

Organizowanie systemowych szkoleń wewnętrznych

Kontakty z jednostką certyfikującą

Udział w audytach wewnętrznych

Outsourcing ISO

Przegląd procesów i aktualizacja dokumentacji

Okresowy przegląd analizy ryzyka

Przeprowadzenie i raportowanie audytów wewnętrznych

Uruchamianie działań korygujących

Przeprowadzenie przeglądów zarządzania

Organizowanie systemowych szkoleń wewnętrznych

Kontakty z jednostką certyfikującą

Udział w audytach wewnętrznych

Wdrażając każdy z systemów zarządzania należy mieć świadomość, iż nie jest to działanie na 1 miesiąc. Wymaga on systematycznego podejścia i poważnego traktowania. To natomiast przełoży się na uczciwe podejście pracowników w przestrzeganiu ustalonych zasad. Szef czy właściciel firmy i tak już przecież wydaje pieniądze, więc może warto się zastanowić co zrobić aby ich nie stracić.

Korzyści z outsourcingu

Outsourcing ISO może przynieść organizacji bardzo konkretne korzyści, zarówno związane z czasem, kosztami ale również w obszarach merytorycznych. Do najważniejszych korzyści możemy zaliczyć:

 • odciążenie własnych pracowników od zadań związanych z nadzorowaniem ISO,
 • Pełnomocnik świadczy usługi w ustalonym zakresie,
 • brak konieczności zapewnienia możliwości doskonalenia i rozwoju Pełnomocnika – zapewnia to firma świadcząca usługę outsourcingu,
 • zapewnienie ciągłości usługi outsourcingu – odpowiedzialność jest po stronie firmy,
 • możliwość skorzystania fachowości i doświadczenie zewnętrznego Pełnomocnika ISO,
 • praktyczne przygotowanie do audytów certyfikujących, wynikające ze znajomości oczekiwań audytorów zewnętrznych,
 • niezależne i bezstronne przeprowadzanie audytów wewnętrznych, zapewniających rzeczywistą informację zwrotną o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Wdrożenia grupowe

Metoda grupowego wdrożenia systemów zarządzania polega na jednoczesnym uruchomieniu projektów w kilku przedsiębiorstwach funkcjonujących jako holding, w grupie przedsiębiorstw działających na zasadzie sieci lub w grupie poddostawców kooperujących z producentem wyrobów firmowych.

Istotą metody jest wyodrębnienie z projektu etapów, które mogą być realizowane wspólnie, dzięki czemu ich koszt jednostkowy jest znacznie niższy niż koszt „indywidualny”. W taki sposób można przeprowadzić wszystkie szkolenia oraz około 50% konsultacji. Jedynie niektóre etapy lub ich części, ze względów metodologicznych lub zachowania poufności, prowadzone są w przedsiębiorstwach indywidualnie.

Etapy projektu przebiegają równolegle we wszystkich przedsiębiorstwach w grupie, tym bardziej, iż przeplatają się ze wspólnymi etapami szkoleniowymi, dlatego przedsiębiorstwa deklarują wspólny czas wdrożenia. Na jego podstawie tworzony jest harmonogram pozwalający monitorować przebieg prac w poszczególnych organizacjach. Takie podejście działa jako motywator w grupie, mobilizujący do wykonywania prac zgodnie z harmonogramem. Podobieństwo branż (zarówno w czasie kontaktów w trakcie szkoleń jak i wspólnych konsultacji), stymuluje wymianę doświadczeń, koncepcji i rozwiązań bardzo pomocną na etapie opracowywania systemu.

Stopień obniżenia kosztów zależy od liczby przedsiębiorstw biorących udział w projekcie i dla przykładowego wdrożenia grupowego w trzech przedsiębiorstwach może obniżyć koszty nawet o 35 – 45% w stosunku do kosztu wdrożenia indywidualnego. 

Zachęcamy Państwa do zastosowania tej metody po przeprowadzeniu udanych wdrożeń systemów zarządzania wg norm ISO w poniższych przedsiębiorstwach:

 • Grupa PKP: PKP S.A., PKP Energetyka, PKP Intercity, PKP LHS, PKP SKM, TK Telekom,
 • 56 stacji dealerskich Toyota Motor Poland,
 • GAMBRO Healthcare Poland Sp. z o.o. oraz GAMBRO Poland Sp. z o.o.,
 • Indopol Ex-im Sp. z o.o. oraz Pias-Kan Sp. z o.o.,
 • pięciu Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli,
 • przedsiębiorstwie gospodarki odpadami komunalnymi w dziesięciu lokalizacjach w całym kraju,
 • dwóch zakładach opieki zdrowotnej,
 • i innych.

Przykładem projektu przeprowadzonego przez Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum, łączącym obydwie z powyższych metod jest wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w Toyota Motor Poland Sp. z o.o. certyfikowane wdrożenie dwóch norm ISO 9001 i ISO 14001 w 58 organizacjach – dealerów Toyoty w całym kraju. Projekt zrealizowany został przez konsultantów CDZ MERITUM w ciąg jednego roku wdrożenia!

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami zapraszamy do wysłania zapytania. Pomożemy Państwu optymalnie zaprojektować proces wdrożenia systemu zarządzania oferując:

Dzięki tym produktom możecie Państwo znacznie obniżyć koszty wdrożenia.

Schemat wdrożenia poszczególnych systemów jest podobny, dlatego można zaoszczędzić na etapach szkoleniowych, pracy w grupach czy audytowaniu. Szacuje się, że koszt wdrożenia kolejnych systemów metodą zintegrowaną stanowi 30% kosztów wdrażania każdego systemu oddzielnie.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl