NORMY ISO

Regulamin portalu Centrum Doskonalenia

Warunki ogólne

1. Portal, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.centrum-doskonalenia.pl udostępnia treści informacyjne z zakresu systemów zarządzania oraz umożliwia dokonywanie zapytań, rezerwacji oraz zamówień uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Sp. z o.o..

2. Portal www.centrum-doskonalenia.pl jest prowadzony przez firmę:

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

Ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa
Dane spółki
Numer KRS 0000139727
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy: 50000 zł,
NIP: 524-18-17-900
REGON: 012268762

3. Adres do korespondencji:

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

Ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa

4. Zakup w sklepie internetowym www.centrum-doskonalenia.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Dane osobowe

5. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zapytań, rezerwacji oraz zamówień.

Procedura składania i realizacji zamówień

6. Zamówienie można składać przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia.

7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

8. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

10. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

11. Firma Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

12. Firma Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT na podstawie zamówienia. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

Regulamin portalu Centrum Doskonalenia

Regulamin portalu Centrum Doskonalenia

Warunki ogólne

1. Portal, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.centrum-doskonalenia.pl udostępnia treści informacyjne z zakresu systemów zarządzania oraz umożliwia dokonywanie zapytań, rezerwacji oraz zamówień uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Sp. z o.o..

2. Portal www.centrum-doskonalenia.pl jest prowadzony przez firmę:

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

Ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa
Dane spółki
Numer KRS 0000139727
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy: 50000 zł,
NIP: 524-18-17-900
REGON: 012268762

3. Adres do korespondencji:

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

Ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa

4. Zakup w sklepie internetowym www.centrum-doskonalenia.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Dane osobowe

5. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zapytań, rezerwacji oraz zamówień.

Procedura składania i realizacji zamówień

6. Zamówienie można składać przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia.

7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

8. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

10. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

11. Firma Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

12. Firma Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT na podstawie zamówienia. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl