NORMY ISO

BUR – dofinansowania szkoleń i doradztwa

BUR – DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ I DORADZTWA

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH – ogólnodostępnej , bezpłatnej bazy ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach m.in.: szkoleniach – otwartych i dedykowanych, warsztatach, doradztwie, e-learningu.

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, dokumentu określającego strategię inwestycji funduszy europejskich Polsce w latach 2014-2020, podmioty zarejestrowane i zweryfikowane przez PARP – Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – umieszczona w BUR – mają być jedynymi dostawcami usług rozwojowych w ramach tzw. podmiotowych systemów finansowania usług dla przedsiębiorców, przygotowanych w 14 województwach.

Korzystając z pomocy Operatorów (dysponentów środków) przypisanych do 14 regionów , można złożyć u nich wniosek o dofinansowanie szkolenia i dotyczy to wszystkich szkoleń proponowanych przez CDZ Meritum – zarówno otwartych jak i zamkniętych czy e-learningowych – jest jeden wymóg – szkolenie ma służyć nabywaniu lub podnoszeniu kompetencji pracowników skierowanych na szkolenia.

W razie pytań dotyczących korzystania z dofinansowania szkoleń przez BUR , prosimy o kontakt :

Telefoniczny:

tel. kom: +48 604 510 949
tel.: +48 22 487 91 02

lub mailowy – biuro@centrum-doskonalenia.pl.

BUR – dofinansowania szkoleń i doradztwa

BUR – DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ I DORADZTWA

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH – ogólnodostępnej , bezpłatnej bazy ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach m.in.: szkoleniach – otwartych i dedykowanych, warsztatach, doradztwie, e-learningu.

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, dokumentu określającego strategię inwestycji funduszy europejskich Polsce w latach 2014-2020, podmioty zarejestrowane i zweryfikowane przez PARP – Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – umieszczona w BUR – mają być jedynymi dostawcami usług rozwojowych w ramach tzw. podmiotowych systemów finansowania usług dla przedsiębiorców, przygotowanych w 14 województwach.

Korzystając z pomocy Operatorów (dysponentów środków) przypisanych do 14 regionów , można złożyć u nich wniosek o dofinansowanie szkolenia i dotyczy to wszystkich szkoleń proponowanych przez CDZ Meritum – zarówno otwartych jak i zamkniętych czy e-learningowych – jest jeden wymóg – szkolenie ma służyć nabywaniu lub podnoszeniu kompetencji pracowników skierowanych na szkolenia.

W razie pytań dotyczących korzystania z dofinansowania szkoleń przez BUR , prosimy o kontakt :

Telefoniczny:

tel. kom: +48 604 510 949
tel.: +48 22 487 91 02

lub mailowy – biuro@centrum-doskonalenia.pl.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl