NORMY ISO

ZMIANY W ISO/IEC 27001:2022 I ISO/IEC 27002:2022 ONLINE

Termin szkolenia:

19 czerwca 2024

Końcówka 2022 roku zaowocowała ukazaniem się zmian w dwóch standardach, kluczowych dla wdrażanych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

ISO/IEC 27001:2022 Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności – Systemy zarzadzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania.

ISO/IEC 27002:2022 Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności – Informacje na temat kontroli bezpieczeństwa.

Opis szkolenia:

Szkolenie poświęcone jest omówieniu zmian wprowadzonych do powyższych standardów. Szkolenie prowadzą trenerzy posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach z różnych branż.

Cele szkolenia:

 • Omówienie zmian wprowadzonych w ISO/IEC 27001:2022
 • Omówienie zmian wprowadzonych w ISO/IEC 27002:2022
 • Przedyskutowanie sposobów na wprowadzenia zmian do wdrożonych już systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

Adresaci szkolenia:

Osoby zainteresowane poznaniem zmian wprowadzanych do standardów

Ramowy program szkolenia:

 1. Nowy zakres normy ISO/IEC 27001:2022.
 2. Zmiany w wymaganiach systemowych, wprowadzone nowości.
 3. Zmiany w zasadach dokumentowania.
 4. Nowy załącznik A.
 5. Norma ISO/IEC 27002:2022 – Nowe podejście do zabezpieczeń.
 6. Nowe grupy i zabezpieczenia.
 7. Zabezpieczenia połączone.
 8. Dyskusja – do kiedy i jak wprowadzić zmiany we wdrożonych już systemach.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe zawierające omówienie wprowadzonych zmian.
 • Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-15:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

ZMIANY W ISO/IEC 27001:2022 I ISO/IEC 27002:2022 ONLINE

Termin szkolenia:

19 czerwca 2024

Końcówka 2022 roku zaowocowała ukazaniem się zmian w dwóch standardach, kluczowych dla wdrażanych systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

ISO/IEC 27001:2022 Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności – Systemy zarzadzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania.

ISO/IEC 27002:2022 Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności – Informacje na temat kontroli bezpieczeństwa.

Opis szkolenia:

Szkolenie poświęcone jest omówieniu zmian wprowadzonych do powyższych standardów. Szkolenie prowadzą trenerzy posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach z różnych branż.

Cele szkolenia:

 • Omówienie zmian wprowadzonych w ISO/IEC 27001:2022
 • Omówienie zmian wprowadzonych w ISO/IEC 27002:2022
 • Przedyskutowanie sposobów na wprowadzenia zmian do wdrożonych już systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

Adresaci szkolenia:

Osoby zainteresowane poznaniem zmian wprowadzanych do standardów

Ramowy program szkolenia:

 1. Nowy zakres normy ISO/IEC 27001:2022.
 2. Zmiany w wymaganiach systemowych, wprowadzone nowości.
 3. Zmiany w zasadach dokumentowania.
 4. Nowy załącznik A.
 5. Norma ISO/IEC 27002:2022 – Nowe podejście do zabezpieczeń.
 6. Nowe grupy i zabezpieczenia.
 7. Zabezpieczenia połączone.
 8. Dyskusja – do kiedy i jak wprowadzić zmiany we wdrożonych już systemach.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe zawierające omówienie wprowadzonych zmian.
 • Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-15:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl