NORMY ISO

WYMAGANIA FSSC 22000 ONLINE WERSJA 6

Termin szkolenia:

4 lipca 2024

5 sierpnia 2024

Opis szkolenia:

Od 1 kwietnia 2024 r., do 31 marca 2025 r., to obowiązujący okres, w którym certyfikaty muszą zostać zaktualizowane z wersji 5.1 do wersji 6.

FSSC 22000 to system zarządzania bezpieczeństwem żywności oparty na normie ISO 22000. Jest to jedna z norm, która określa wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu dostaw. FSSC 22000 został stworzony w celu ułatwienia organizacjom w branży spożywczej spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności.

FSSC 22000 jest używany przez organizacje spożywcze jako narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym procesie produkcyjnym. Certyfikacja zgodności z FSSC 22000 może być również wymagana przez klientów, dostawców i inne zainteresowane strony, aby potwierdzić, że organizacja spełnia określone standardy bezpieczeństwa żywności.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymagań normy FSSC i przekazanie praktycznych podpowiedzi sposobu ich wdrożenia. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu zewnętrznego, weryfikującego spełnienie wymagań FSSC.

Adresaci szkolenia:

Każdy kto chce poznać wymagania normy: pracownicy wszystkich szczebli, audytorzy czy pełnomocnicy. 

Ramowy program szkolenia:

Moduł 1 – Podstawy FSSC 22000:

 • Zapoznanie się z podstawowymi zasadami standardu FSSC 22000.
 • Zrozumienie struktury standardu, wymagań i zalet certyfikacji.

 

Moduł 2 – Szkolenie dla zespołu HACCP:

 • Zapoznanie z zasadami Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).
 • Praktyczne ćwiczenia w identyfikacji i zarządzaniu zagrożeniami żywnościowymi.

 

Moduł 3 – Planu zarządzania bezpieczeństwem żywności:

 • Opracowywanie i wdrażanie planu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS).
 • Monitorowanie i doskonalenie systemu zarządzania.

 

Moduł 4 – Procedury związanych z FSSC 22000:

 • Zapoznanie się z konkretnymi procedurami i dokumentacją wymaganą przez standard.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące utrzymania zgodności z wymaganiami standardu.

 

Moduł 5 – Audyt wewnętrzny FSSC 22000:

 • Wprowadzenie – co sprawdzać podczas audytów wewnętrznych zgodnie z FSSC 22000.
 • Omówienie oceny zgodności z wymaganiami standardu.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia „Wymagania FSSC 22000 wersja 6”

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

4 lipca 2024

5 sierpnia 2024

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

WYMAGANIA FSSC 22000 WERSJA 6 ONLINE

Termin szkolenia:

4 lipca 2024

5 sierpnia 2024

Opis szkolenia:

Od 1 kwietnia 2024 r., do 31 marca 2025 r., to obowiązujący okres, w którym certyfikaty muszą zostać zaktualizowane z wersji 5.1 do wersji 6.

FSSC 22000 to system zarządzania bezpieczeństwem żywności oparty na normie ISO 22000. Jest to jedna z norm, która określa wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu dostaw. FSSC 22000 został stworzony w celu ułatwienia organizacjom w branży spożywczej spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności.

FSSC 22000 jest używany przez organizacje spożywcze jako narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym procesie produkcyjnym. Certyfikacja zgodności z FSSC 22000 może być również wymagana przez klientów, dostawców i inne zainteresowane strony, aby potwierdzić, że organizacja spełnia określone standardy bezpieczeństwa żywności.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymagań normy FSSC i przekazanie praktycznych podpowiedzi sposobu ich wdrożenia. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu zewnętrznego, weryfikującego spełnienie wymagań FSSC.

Adresaci szkolenia:

Każdy kto chce poznać wymagania normy: pracownicy wszystkich szczebli, audytorzy czy pełnomocnicy. 

Ramowy program szkolenia:

Moduł 1 – Podstawy FSSC 22000:

 • Zapoznanie się z podstawowymi zasadami standardu FSSC 22000.
 • Zrozumienie struktury standardu, wymagań i zalet certyfikacji.

Moduł 2 – Szkolenie dla zespołu HACCP:

 • Zapoznanie z zasadami Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).
 • Praktyczne ćwiczenia w identyfikacji i zarządzaniu zagrożeniami żywnościowymi.

Moduł 3 – Planu zarządzania bezpieczeństwem żywności:

 • Opracowywanie i wdrażanie planu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS).
 • Monitorowanie i doskonalenie systemu zarządzania.

Moduł 4 – Procedury związanych z FSSC 22000:

 • Zapoznanie się z konkretnymi procedurami i dokumentacją wymaganą przez standard.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące utrzymania zgodności z wymaganiami standardu.

Moduł 5 – Audyt wewnętrzny FSSC 22000:

 • Wprowadzenie – co sprawdzać podczas audytów wewnętrznych zgodnie z FSSC 22000.
 • Omówienie oceny zgodności z wymaganiami standardu.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia „Wymagania FSSC 22000 wersja 6”

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

4 lipca 2024

5 sierpnia 2024

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl