NORMY ISO

WYMAGANIA FSSC ONLINE

Termin szkolenia:

14 grudnia 2023

11 stycznia 2024

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymagań normy FSSC i przekazanie praktycznych podpowiedzi sposobu ich wdrożenia. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu zewnętrznego, weryfikującego spełnienie wymagań FSSC.

Adresaci szkolenia:

Każdy kto chce poznać wymagania normy: pracownicy wszystkich szczebli, audytorzy czy pełnomocnicy. 

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1 – wprowadzenie do bezpieczeństwa żywności:

1. Wymagania prawne:

  • HACCP,
  • dobre praktyki (GMP/GHP),

2. Omówienie wymagań normy ISO 22000:2018:

  • ustalanie stron zainteresowanych i kontekstu organizacji,
  • przywództwo i zaangażowanie w systemie,
  • polityka jakości, odpowiedzialność i kompetencje,
  • planowanie systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem ryzyk i szans,
  • zapewnienie zasobów do planowanych działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy,
  • działania operacyjne i kontrola,
  • ocena efektów działania,
  • doskonalenie systemu,

3. Wymagania dodatkowe FSSC:

  • Warsztat – praca z normą.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenia szkolenia

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

14 grudnia 2023

11 stycznia 2024

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

WYMAGANIA FSSC ONLINE

Termin szkolenia:

14 grudnia 2023

11 stycznia 2024

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymagań normy FSSC i przekazanie praktycznych podpowiedzi sposobu ich wdrożenia. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu zewnętrznego, weryfikującego spełnienie wymagań FSSC.

Adresaci szkolenia:

Każdy kto chce poznać wymagania normy: pracownicy wszystkich szczebli, audytorzy czy pełnomocnicy. 

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1 – wprowadzenie do bezpieczeństwa żywności:

1. Wymagania prawne:

  • HACCP,
  • dobre praktyki (GMP/GHP),

2. Omówienie wymagań normy ISO 22000:2018:

  • ustalanie stron zainteresowanych i kontekstu organizacji,
  • przywództwo i zaangażowanie w systemie,
  • polityka jakości, odpowiedzialność i kompetencje,
  • planowanie systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem ryzyk i szans,
  • zapewnienie zasobów do planowanych działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy,
  • działania operacyjne i kontrola,
  • ocena efektów działania,
  • doskonalenie systemu,

3. Wymagania dodatkowe FSSC:

  • Warsztat – praca z normą.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenia szkolenia

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

14 grudnia 2023

11 stycznia 2024

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl