NORMY ISO

WYMAGANIA ISO 9001:2015 ONLINE

Termin szkolenia:

20 maja 2024

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymagań normy ISO 9001:2015 i przekazanie praktycznych podpowiedzi sposobu ich wdrożenia. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu zewnętrznego, weryfikującego spełnienie wymagań ISO 9001:2015.

Kto jest adresatem szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.
 • Kandydaci na Pełnomocników systemu zarządzania jakością.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1: wymagania systemu zarządzania

 1. Zasady działania systemu zarządzania jakością w organizacji – Architektura Wysokiego Poziomu.
 2. Podstawy, modele i terminologia w normie ISO 9001:2015.
 3. Podejście procesowe – ćwiczenie z identyfikacji procesów w organizacji.
 4. Ustalanie stron zainteresowanych i kontekstu organizacji.
 5. Przywództwo i zaangażowanie w systemie. Polityka jakości, odpowiedzialność i kompetencje.
 6. Odpowiedzialność za wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania.
 7. Planowanie systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem ryzyka i możliwości.
 8. Warsztaty z analizy ryzyka – przedstawienie metodyki i formularzy.
 9. Zapewnienie zasobów do planowanych działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy.
 10. Planowanie operacyjne i kontrola.
 11. Projektowanie, produkcja, świadczenie usług.
 12. Postępowanie z niezgodnościami.
 13. Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena.
 14. Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
 15. Przygotowanie, przeprowadzanie i raportowanie przeglądu zarządzania.
 16. Etapy wdrożenia systemu zarządzania – praktyczne porady.
 17. Zasady przeprowadzania audytów przez jednostkę certyfikującą.

Uczestnicy kursu otrzymują:

Każdy kto chce poznać wymagania normy: pracownicy wszystkich szczebli, audytorzy czy pełnomocnicy.

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

WYMAGANIA ISO 9001:2015 ONLINE

Termin szkolenia:

20 maja 2024

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymagań normy ISO 9001:2015 i przekazanie praktycznych podpowiedzi sposobu ich wdrożenia. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu zewnętrznego, weryfikującego spełnienie wymagań ISO 9001:2015.

Kto jest adresatem szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.
 • Kandydaci na Pełnomocników systemu zarządzania jakością.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1: wymagania systemu zarządzania

 1. Zasady działania systemu zarządzania jakością w organizacji – Architektura Wysokiego Poziomu.
 2. Podstawy, modele i terminologia w normie ISO 9001:2015.
 3. Podejście procesowe – ćwiczenie z identyfikacji procesów w organizacji.
 4. Ustalanie stron zainteresowanych i kontekstu organizacji.
 5. Przywództwo i zaangażowanie w systemie. Polityka jakości, odpowiedzialność i kompetencje.
 6. Odpowiedzialność za wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania.
 7. Planowanie systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem ryzyka i możliwości.
 8. Warsztaty z analizy ryzyka – przedstawienie metodyki i formularzy.
 9. Zapewnienie zasobów do planowanych działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy.
 10. Planowanie operacyjne i kontrola.
 11. Projektowanie, produkcja, świadczenie usług.
 12. Postępowanie z niezgodnościami.
 13. Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena.
 14. Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
 15. Przygotowanie, przeprowadzanie i raportowanie przeglądu zarządzania.
 16. Etapy wdrożenia systemu zarządzania – praktyczne porady.
 17. Zasady przeprowadzania audytów przez jednostkę certyfikującą.

Uczestnicy kursu otrzymują:

Każdy kto chce poznać wymagania normy: pracownicy wszystkich szczebli, audytorzy czy pełnomocnicy.

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl