NORMY ISO

WYMAGANIA ISO 45001:2018 ONLINE

Termin szkolenia:

1 lipca 2024

1 sierpnia 2024

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymagań normy ISO 45001:2018 i przekazanie praktycznych podpowiedzi sposobu ich wdrożenia. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu zewnętrznego, weryfikującego spełnienie wymagań ISO 45001:2018.

Adresaci szkolenia:

Każdy kto chce poznać wymagania normy: pracownicy wszystkich szczebli, audytorzy czy pełnomocnicy.

Ramowy program szkolenia:

BLOK: wymagania systemu zarządzania 

1. Omówienie genezy wprowadzonych zmian, architektura wysokiego poziomu.

2. Przedstawienie wymagań normy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany w stosunku do OHSAS 18001/PN-N 18001.

3. Omówienie podstaw systemu zarządzania BHP:

  • zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb oraz oczekiwań zainteresowanych stron,
  • określenie zakresu systemu.

4. Przywództwo i udział pracowników:

  • polityka BHP,
  • role, obowiązki, odpowiedzialności i uprawnienia,
  • udział i konsultacje

5. Planowanie – warsztaty:

  • działanie oparte na zarządzaniu ryzykiem i szansami,
  • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka BHP,
  • cele BHP I planowanie ich osiągnięcia.

6. Wsparcie:

  • zasoby, kompetencje, świadomość
  • informacja i komunikacja
  • udokumentowana informacja w BHP.

7. Działanie:

  • planowanie i sterowanie operacyjne,
  • outsourcing I zakupy.

8. Ocena wyników:

  • monitorowanie, pomiary, analiza i ocena,
  • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi.

9. Doskonalenie systemu

10. Dyskusja i podsumowanie wynikających z normy zmian.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Zaświadczenie ukończenia kursu

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

1 lipca 2024

1 sierpnia 2024

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

WYMAGANIA ISO 45001:2018 ONLINE

Termin szkolenia:

1 lipca 2024

1 sierpnia 2024

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymagań normy ISO 45001:2018 i przekazanie praktycznych podpowiedzi sposobu ich wdrożenia. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu zewnętrznego, weryfikującego spełnienie wymagań ISO 45001:2018.

Adresaci szkolenia:

Każdy kto chce poznać wymagania normy: pracownicy wszystkich szczebli, audytorzy czy pełnomocnicy.

Ramowy program szkolenia:

BLOK: wymagania systemu zarządzania 

1. Omówienie genezy wprowadzonych zmian, architektura wysokiego poziomu.

2. Przedstawienie wymagań normy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany w stosunku do OHSAS 18001/PN-N 18001.

3. Omówienie podstaw systemu zarządzania BHP:

  • zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb oraz oczekiwań zainteresowanych stron,
  • określenie zakresu systemu.

4. Przywództwo i udział pracowników:

  • polityka BHP,
  • role, obowiązki, odpowiedzialności i uprawnienia,
  • udział i konsultacje

5. Planowanie – warsztaty:

  • działanie oparte na zarządzaniu ryzykiem i szansami,
  • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka BHP,
  • cele BHP I planowanie ich osiągnięcia.

6. Wsparcie:

  • zasoby, kompetencje, świadomość
  • informacja i komunikacja
  • udokumentowana informacja w BHP.

7. Działanie:

  • planowanie i sterowanie operacyjne,
  • outsourcing I zakupy.

8. Ocena wyników:

  • monitorowanie, pomiary, analiza i ocena,
  • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi.

9. Doskonalenie systemu

10. Dyskusja i podsumowanie wynikających z normy zmian.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Zaświadczenie ukończenia kursu

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

1 lipca 2024

1 sierpnia 2024

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl