NORMY ISO

WYMAGANIA ISO 28000 ONLINE

Termin szkolenia:

1 lipca 2024

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymagań normy ISO 28000 i przekazanie praktycznych podpowiedzi sposobu ich wdrożenia. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu zewnętrznego weryfikującego spełnienie wymagań ISO 28000.

Adresaci szkolenia:

Każdy kto chce poznać wymagania normy: pracownicy wszystkich szczebli, audytorzy czy pełnomocnicy.

Ramowy program szkolenia:

BLOK: wymagania systemu zarządzania 

 1. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji.
 2. Podstawowe terminy i definicje.
 3. Przedstawienie wymagań normy.
 4. Opracowanie i nadzorowanie polityki systemu zarządzania bezpieczeństwem.
 5. Ocena ryzyka – metodyka i opracowanie – warsztat.
 6. Cele, miary i programy.
 7. Wdrażanie systemu – podejście procesowe, zasoby, odpowiedzialności i uprawnienia.
 8. Dokumentowanie systemu, opracowanie oraz nadzorowanie dokumentów i zapisów.
 9. Sterowanie operacyjne i monitorowanie systemu.
 10. Działania systemowe w zakresie utrzymywania i doskonalenia systemu.
 11. Audyt certyfikujący – procedury i zasady oceny.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Zaświadczenie ukończenia kursu

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

WYMAGANIA ISO 28000 ONLINE

Termin szkolenia:

1 lipca 2024

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymagań normy ISO 28000 i przekazanie praktycznych podpowiedzi sposobu ich wdrożenia. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu zewnętrznego weryfikującego spełnienie wymagań ISO 28000.

Adresaci szkolenia:

Każdy kto chce poznać wymagania normy: pracownicy wszystkich szczebli, audytorzy czy pełnomocnicy.

Ramowy program szkolenia:

BLOK: wymagania systemu zarządzania 

 1. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji.
 2. Podstawowe terminy i definicje.
 3. Przedstawienie wymagań normy.
 4. Opracowanie i nadzorowanie polityki systemu zarządzania bezpieczeństwem.
 5. Ocena ryzyka – metodyka i opracowanie – warsztat.
 6. Cele, miary i programy.
 7. Wdrażanie systemu – podejście procesowe, zasoby, odpowiedzialności i uprawnienia.
 8. Dokumentowanie systemu, opracowanie oraz nadzorowanie dokumentów i zapisów.
 9. Sterowanie operacyjne i monitorowanie systemu.
 10. Działania systemowe w zakresie utrzymywania i doskonalenia systemu.
 11. Audyt certyfikujący – procedury i zasady oceny.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Zaświadczenie ukończenia kursu

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl