NORMY ISO

WYMAGANIA ISO 27701:2019 ONLINE

Termin szkolenia:

6 czerwca 2024

4 lipca 2024

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie wymagań i dostarczenie wskazówek dotyczących Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności. Norma ta jest pomyślana jako rozszerzenie do normy PN ISO/IEC 27001:2017 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i PN ISO/IEC 27002:2017.

Przedstawione w normie wymagania mogą być pomocne administratorom danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe jako pomoc przy spełnieniu wymagań RODO.

Organizacja spełniająca wymagania określone w normie wygeneruje dokumentację potwierdzającą sposób przetwarzania danych osobowych. Dokumentacja ta może być przydatna w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za procesy identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w organizacjach.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1: wymagania systemu zarządzania

1. Przedstawienie Systemu Zarządzania Informacjami o przydatności.

2. Omówienie zabezpieczeń z Załącznika A:

  • 5 – Polityki bezpieczeństwa informacji
  • 6 – Organizacja bezpieczeństwa informacji
  • 7 – Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
  • 8 – Zarządzanie aktywami
  • 9 – Kontrola dostępu
  • 10 – Kryptografia
  • 11 – Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
  • 12 – Bezpieczna eksploatacja
  • 13 – Bezpieczeństwo komunikacji
  • 14 – Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów
  • 15 – Relacje z dostawcami
  • 16 – Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji
  • 17 – Aspekty bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania
  • 18 – Zgodność

3. Pomiar skuteczności zabezpieczeń.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

6 czerwca 2024

4 lipca 2024

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

WYMAGANIA ISO 27701:2019 ONLINE

Termin szkolenia:

6 czerwca 2024

4 lipca 2024

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie wymagań i dostarczenie wskazówek dotyczących Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności. Norma ta jest pomyślana jako rozszerzenie do normy PN ISO/IEC 27001:2017 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i PN ISO/IEC 27002:2017.

Przedstawione w normie wymagania mogą być pomocne administratorom danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe jako pomoc przy spełnieniu wymagań RODO.

Organizacja spełniająca wymagania określone w normie wygeneruje dokumentację potwierdzającą sposób przetwarzania danych osobowych. Dokumentacja ta może być przydatna w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za procesy identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w organizacjach.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1: wymagania systemu zarządzania

1. Przedstawienie Systemu Zarządzania Informacjami o przydatności.

2. Omówienie zabezpieczeń z Załącznika A:

  • 5 – Polityki bezpieczeństwa informacji
  • 6 – Organizacja bezpieczeństwa informacji
  • 7 – Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
  • 8 – Zarządzanie aktywami
  • 9 – Kontrola dostępu
  • 10 – Kryptografia
  • 11 – Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
  • 12 – Bezpieczna eksploatacja
  • 13 – Bezpieczeństwo komunikacji
  • 14 – Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów
  • 15 – Relacje z dostawcami
  • 16 – Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji
  • 17 – Aspekty bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania
  • 18 – Zgodność

3. Pomiar skuteczności zabezpieczeń.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

6 czerwca 2024

4 lipca 2024

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl