NORMY ISO

WYMAGANIA ISO 27001:2017 ONLINE

Termin szkolenia:

15 lutego 2024

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymagań normy ISO 27001:2017 i przekazanie praktycznych podpowiedzi sposobu ich wdrożenia. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu zewnętrznego, weryfikującego spełnienie wymagań ISO 27001:2017.

Adresaci szkolenia:

Każdy kto chce poznać wymagania normy: pracownicy wszystkich szczebli, audytorzy czy pełnomocnicy.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1: wymagania systemu zarządzania 

1. Omówienie wymagań normy ISO 27001.

  • część systemowa
  • załącznik A

2. Odpowiedzialności i uprawnienia w systemie.

3. Opracowanie kontekstu i polityki bezpieczeństwa informacji.

4. Identyfikacja procesów zachodzących w organizacji.

5. Zarządzanie ryzykiem

  • analiza ryzyka – metodyka i opracowanie.
  • postępowanie z ryzykiem – metodyka i opracowanie.

6. Opracowanie deklaracji stosowania.

7. Opracowanie zabezpieczeń do deklaracji stosowania (polityki, instrukcje, procedury).

8. Omówienie działań obowiązkowych do przeprowadzenia przed audytem zewnętrznym: audyt wewnętrzny, działania korygujące, przegląd zarządzania.

9. Przebieg audytu zewnętrznego.

10. Omówienie zasad wyboru jednostki certyfikującej.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017
 • Certyfikat Pełnomcnika systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

WYMAGANIA ISO 27001:2017 ONLINE

Termin szkolenia:

15 lutego 2024

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymagań normy ISO 27001:2017 i przekazanie praktycznych podpowiedzi sposobu ich wdrożenia. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu zewnętrznego, weryfikującego spełnienie wymagań ISO 27001:2017.

Adresaci szkolenia:

Każdy kto chce poznać wymagania normy: pracownicy wszystkich szczebli, audytorzy czy pełnomocnicy.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1: wymagania systemu zarządzania 

1. Omówienie wymagań normy ISO 27001.

  • część systemowa
  • załącznik A

2. Odpowiedzialności i uprawnienia w systemie.

3. Opracowanie kontekstu i polityki bezpieczeństwa informacji.

4. Identyfikacja procesów zachodzących w organizacji.

5. Zarządzanie ryzykiem

  • analiza ryzyka – metodyka i opracowanie.
  • postępowanie z ryzykiem – metodyka i opracowanie.

6. Opracowanie deklaracji stosowania.

7. Opracowanie zabezpieczeń do deklaracji stosowania (polityki, instrukcje, procedury).

8. Omówienie działań obowiązkowych do przeprowadzenia przed audytem zewnętrznym: audyt wewnętrzny, działania korygujące, przegląd zarządzania.

9. Przebieg audytu zewnętrznego.

10. Omówienie zasad wyboru jednostki certyfikującej.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017
 • Certyfikat Pełnomcnika systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl