NORMY ISO

WYMAGANIA ISO 22301:2019 ONLINE

Termin szkolenia:

13 maja 2024

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymagań normy ISO 22301:2019 i przekazanie praktycznych podpowiedzi sposobu ich wdrożenia. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu zewnętrznego, weryfikującego spełnienie wymagań ISO 22301:2019.

Kto jest adresatem szkolenia:

Każdy kto chce poznać wymagania normy: pracownicy wszystkich szczebli, audytorzy czy pełnomocnicy.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1: wymagania systemu zarządzania

 1. Wprowadzenie do wymagań normy ISO 22301.
 2. Główne pojęcia ISO 22301.
 3. Proces zarządzania ryzykiem.
 4. Kontekst organizacyjny, cele organizacji.
 5. Role i odpowiedzialności w ramach wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu.
 6. Planowanie, cele procesu.
 7. Wsparcie procesu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.
 8. Proces zarządzania incydentami.
 9. Analiza ryzyka i wpływu na biznes.
 10. Identyfikacja procesów i ich ryzyk – warsztat.
 11. Zabezpieczenia stosowane w trakcie wdrażania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.
 12. Strategia zapewniania ciągłości działania.
 13. Plany ciągłości działania.
 14. Przygotowanie planu ciągłości – warsztat.
 15. Testowanie ciągłości działania.
 16. Ocena skuteczności SZCD.
 17. Wskaźniki skuteczności SZCD.
 18. Doskonalenie SZCD.
 19. Wdrożenie zintegrowane – powiązanie ISO 22301 z innymi normami.
 20. Etapy wdrożenia Systemu Zarzadzania wg. ISO 22301.
 21. Zasady oceny systemu podczas audytu certyfikującego.

 

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami,
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

WYMAGANIA ISO 22301:2019 ONLINE

Termin szkolenia:

13 maja 2024

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymagań normy ISO 22301:2019 i przekazanie praktycznych podpowiedzi sposobu ich wdrożenia. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu zewnętrznego, weryfikującego spełnienie wymagań ISO 22301:2019.

Kto jest adresatem szkolenia:

Każdy kto chce poznać wymagania normy: pracownicy wszystkich szczebli, audytorzy czy pełnomocnicy.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1: wymagania systemu zarządzania

 1. Wprowadzenie do wymagań normy ISO 22301.
 2. Główne pojęcia ISO 22301.
 3. Proces zarządzania ryzykiem.
 4. Kontekst organizacyjny, cele organizacji.
 5. Role i odpowiedzialności w ramach wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu.
 6. Planowanie, cele procesu.
 7. Wsparcie procesu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.
 8. Proces zarządzania incydentami.
 9. Analiza ryzyka i wpływu na biznes.
 10. Identyfikacja procesów i ich ryzyk – warsztat.
 11. Zabezpieczenia stosowane w trakcie wdrażania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.
 12. Strategia zapewniania ciągłości działania.
 13. Plany ciągłości działania.
 14. Przygotowanie planu ciągłości – warsztat.
 15. Testowanie ciągłości działania.
 16. Ocena skuteczności SZCD.
 17. Wskaźniki skuteczności SZCD.
 18. Doskonalenie SZCD.
 19. Wdrożenie zintegrowane – powiązanie ISO 22301 z innymi normami.
 20. Etapy wdrożenia Systemu Zarzadzania wg. ISO 22301.
 21. Zasady oceny systemu podczas audytu certyfikującego.

 

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami,
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl