NORMY ISO

WYMAGANIA ISO 14001:2015 ONLINE

Termin szkolenia:

13 maja 2024

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymagań normy ISO 14001:2015 i przekazanie praktycznych podpowiedzi sposobu ich wdrożenia. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu zewnętrznego, weryfikującego spełnienie wymagań ISO 14001:2015.

Kto jest adresatem szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskiem,
 • Kandydaci na Pełnomocników systemu zarządzania środowiskiem.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1: wymagania systemu zarządzania:

 1. Omówienie wymagań norm ISO 14001:2015.
 2. Kontekst organizacji.
 3. Strony zainteresowane.
 4. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.
 5. Zobowiązania dotyczące zgodności.
 6. Analiza ryzyka, cykl życia produktu.
 7. Analiza działalności organizacji a identyfikacja aspektów środowiskowych – warsztat.
 8. Programy środowiskowe.
 9. Identyfikacja wymagań prawnych.
 10. Ryzyka i szanse w SZŚ – warsztat.
 11. Aspekty środowiskowe.
 12. Sterowanie operacyjne.
 13. Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie.
 14. Zadania Audytora wewnętrznego, procedura przeprowadzania audytu.
 15. Przygotowanie przeglądu zarządzania i raportu.
 16. Omówienie zadań, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika.
 17. Dokumentowanie systemu zarządzania.
 18. Omówienie przykładów procedur systemowych.

Uczestnicy kursu otrzymują:

Każdy kto chce poznać wymagania normy: pracownicy wszystkich szczebli, audytorzy czy pełnomocnicy.

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

WYMAGANIA ISO 14001:2015 ONLINE

Termin szkolenia:

13 maja 2024

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat wymagań normy ISO 14001:2015 i przekazanie praktycznych podpowiedzi sposobu ich wdrożenia. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu zewnętrznego, weryfikującego spełnienie wymagań ISO 14001:2015.

Kto jest adresatem szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskiem,
 • Kandydaci na Pełnomocników systemu zarządzania środowiskiem.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1: wymagania systemu zarządzania:

 1. Omówienie wymagań norm ISO 14001:2015.
 2. Kontekst organizacji.
 3. Strony zainteresowane.
 4. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.
 5. Zobowiązania dotyczące zgodności.
 6. Analiza ryzyka, cykl życia produktu.
 7. Analiza działalności organizacji a identyfikacja aspektów środowiskowych – warsztat.
 8. Programy środowiskowe.
 9. Identyfikacja wymagań prawnych.
 10. Ryzyka i szanse w SZŚ – warsztat.
 11. Aspekty środowiskowe.
 12. Sterowanie operacyjne.
 13. Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie.
 14. Zadania Audytora wewnętrznego, procedura przeprowadzania audytu.
 15. Przygotowanie przeglądu zarządzania i raportu.
 16. Omówienie zadań, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika.
 17. Dokumentowanie systemu zarządzania.
 18. Omówienie przykładów procedur systemowych.

Uczestnicy kursu otrzymują:

Każdy kto chce poznać wymagania normy: pracownicy wszystkich szczebli, audytorzy czy pełnomocnicy.

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl