NORMY ISO

Utrzymywanie systemów

Powszechne staje się zlecanie utrzymania systemów konsultantom zewnętrznym. Odpowiadając na Państwa potrzeby oferujemy usługę nadzoru nad systemem obejmującą:

Współpraca w zakresie outsourcingu często rozpoczyna się już na etapie wdrażania systemu lub dostosowania do zmieniających się standardów. Już wtedy nie ma potrzeby szkolenia pracowników na audytorów, bo audyty wewnętrzne wykonuje konsultant, ustalania szczegółów z jednostką certyfikującą czy uczestniczenia w audytach zewnętrznych.

Utrzymywanie systemów

Utrzymywanie systemów

Powszechne staje się zlecanie utrzymania systemów konsultantom zewnętrznym. Odpowiadając na Państwa potrzeby oferujemy usługę nadzoru nad systemem obejmującą:

  • opracowanie / aktualizację dokumentacji,
  • przeprowadzanie audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania, analizy ryzyka, szkoleń wewnętrznych,
  • nadzorowanie działań korygujących,
  • przygotowanie i udział w audytach zewnętrznych.

Współpraca w zakresie outsourcingu często rozpoczyna się już na etapie wdrażania systemu lub dostosowania do zmieniających się standardów. Już wtedy nie ma potrzeby szkolenia pracowników na audytorów, bo audyty wewnętrzne wykonuje konsultant, ustalania szczegółów z jednostką certyfikującą czy uczestniczenia w audytach zewnętrznych.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl