NORMY ISO

SPECJALISTA RODO ONLINE

Termin szkolenia:

23 maja 2024

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów i omówienie praktycznych rozwiązań w zakresie przygotowania dokumentacji zgodnej z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Adresaci szkolenia:

Osoby zainteresowane nabyciem kompetencji Specjalisty ds. RODO.

Ramowy program szkolenia:

 1. Czym jest RODO i dlaczego zostało wprowadzone?
 2. Jakie wymagania dla przedsiębiorcy stawia RODO?
 3. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć w Rozporządzeniu.
 4. Czym są dane osobowe oraz jakie typy danych wyróżnia RODO?
 5. Czym jest przetwarzanie danych i jakie są jego zasady?
 6. Czym jest zgoda na przetwarzanie danych i jakie prawa są z nią związane?
 7. Jak postępować z danymi pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów i innych podmiotów?
 8. Jak chronić dane osobowe?
 9. Jak w bezpieczny sposób przetwarzać dane osobowe?
 10. Czym są rejestry dotyczące przetwarzania danych osobowych?
 11. W jakich przypadkach, w jaki sposób i w jakim celu administrator musi prowadzić rejestry danych?
 12. Prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 13. Incydenty, naruszenia, szkolenia, audyty i kontrole.
 14. Analiza ryzyka RODO.
 15. Komplet wzorów dokumentów, które należy wdrożyć do Organizacji z zakresu Ochrony Danych Osobowych.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 850 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

SPECJALISTA RODO ONLINE

Termin szkolenia:

23 maja 2024

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów i omówienie praktycznych rozwiązań w zakresie przygotowania dokumentacji zgodnej z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Adresaci szkolenia:

Osoby zainteresowane nabyciem kompetencji Specjalisty ds. RODO.

Ramowy program szkolenia:

 1. Czym jest RODO i dlaczego zostało wprowadzone?
 2. Jakie wymagania dla przedsiębiorcy stawia RODO?
 3. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć w Rozporządzeniu.
 4. Czym są dane osobowe oraz jakie typy danych wyróżnia RODO?
 5. Czym jest przetwarzanie danych i jakie są jego zasady?
 6. Czym jest zgoda na przetwarzanie danych i jakie prawa są z nią związane?
 7. Jak postępować z danymi pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów i innych podmiotów?
 8. Jak chronić dane osobowe?
 9. Jak w bezpieczny sposób przetwarzać dane osobowe?
 10. Czym są rejestry dotyczące przetwarzania danych osobowych?
 11. W jakich przypadkach, w jaki sposób i w jakim celu administrator musi prowadzić rejestry danych?
 12. Prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 13. Incydenty, naruszenia, szkolenia, audyty i kontrole.
 14. Analiza ryzyka RODO.
 15. Komplet wzorów dokumentów, które należy wdrożyć do Organizacji z zakresu Ochrony Danych Osobowych.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 850 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl