NORMY ISO

CERTYFIKOWANY PEŁNOMOCNIK, AUDYTOR, MENADŻER RYZYKA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001

Termin szkolenia:

18-20 grudnia 2023

Program szkolenia:

 1. Zasady działania systemu zarządzania jakością w organizacji.
 2. Ustalenie stron zainteresowanych oraz przywództwo i zaangażowanie w systemie.
 3. Planowanie systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem ryzyka i możliwości.
 4. Zapewnienie zasobów do planowania działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy.
 5. Planowanie operacyjne i kontrola, projektowanie, produkcja, świadczenie usług, postępowanie z niezgodnościami oraz monitorowanie, pomiar, analiza i ocena.
 6. Rola audytorów wewnętrznych w doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
 7. Praca z normą – identyfikacja punktów normy pod zadane obszary działalności.
 8. Ustalanie celów programu audytów, zakres, kryteria audytu zgodnie z wytycznymi ISO 19011.
 9. Układanie listy pytań audytowych.
 10. Komunikacja interpersonalna podczas audytu wewnętrznego.
 11. Przeprowadzenie audytu – warsztat – scenki audytowe.
 12. Ocena przeprowadzonych audytów.
 13. Identyfikacja niezgodności – zapis wybranej niezgodności.
 14. Raportowanie audytów i podejmowanie działań korygujących.
 15. Przerwa.
 16. Zadania pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.
 17. Etapy wdrażania systemu, działania systemowe – audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania i działania korygujące oraz zasady oceny podczas audytu zewnętrznego.
 18. Identyfikacja procesów.
 19. Rola właściciela procesu w zarządzaniu procesami.
 20. Cele, wskaźniki, monitorowanie procesów, wypełnianie kart procesów.
 21. Zasady dokumentowanie procesów.
 22. Omówienie metodyki analizy ryzyka.
 23. Identyfikacja ryzyka i szans w procesach.
 24. Omówienie i identyfikacja strategii postępowania po identyfikacji ryzyka w procesach.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych i Pełnomocników,
 • Wszyscy zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji i wiedzy w dziedzinie zarządzania jakością w każdej branży.

Cel edukacyjny:

Uczestnik szkolenia przygotowywany jest do roli Audytora wewnętrznego i Pełnomocnika. Proponowane szkolenie pozwala na przygotowanie Audytora Wewnętrznego i Pełnomocnika ISO do pełnienia obowiązków w ramach wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością. Każdy Audytor wewnętrzny i Pełnomocnik ISO jest przez nas przygotowywany pod kątem praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy Uczestnik:

 • dysponuje wiedzą do samodzielnego zorganizowania audytu wewnętrznego, 
 • dysponuje wiedzą do kontrolowania procesów zachodzących w Organizacji zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015.

W zakresie umiejętności Uczestnik:

 • kontroluje procesy zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015,
 • prognozuje, przeprowadza analizy i diagnozy problemów związanych z jakością w Organizacji, 
 • pełni funkcję Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Organizacji.

W zakresie kompetencji społecznych Uczestnik:

 • buduje relacje z innymi pracownikami i współpracownikami, 
 • przekazuje nowo zdobytą wiedzę i doświadczenie.

Cena: 3 000 zł + 23% VAT/osoba

Czas trwania: 

21 godziny

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

CERTYFIKOWANY PEŁNOMOCNIK, AUDYTOR, MENADŻER RYZYKA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001

Termin szkolenia:

18-20 grudnia 2023

Program szkolenia:

 1. Zasady działania systemu zarządzania jakością w organizacji.
 2. Ustalenie stron zainteresowanych oraz przywództwo i zaangażowanie w systemie.
 3. Planowanie systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem ryzyka i możliwości.
 4. Zapewnienie zasobów do planowania działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy.
 5. Planowanie operacyjne i kontrola, projektowanie, produkcja, świadczenie usług, postępowanie z niezgodnościami oraz monitorowanie, pomiar, analiza i ocena.
 6. Rola audytorów wewnętrznych w doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
 7. Praca z normą – identyfikacja punktów normy pod zadane obszary działalności.
 8. Ustalanie celów programu audytów, zakres, kryteria audytu zgodnie z wytycznymi ISO 19011.
 9. Układanie listy pytań audytowych.
 10. Komunikacja interpersonalna podczas audytu wewnętrznego.
 11. Przeprowadzenie audytu – warsztat – scenki audytowe.
 12. Ocena przeprowadzonych audytów.
 13. Identyfikacja niezgodności – zapis wybranej niezgodności.
 14. Raportowanie audytów i podejmowanie działań korygujących.
 15. Przerwa.
 16. Zadania pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.
 17. Etapy wdrażania systemu, działania systemowe – audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania i działania korygujące oraz zasady oceny podczas audytu zewnętrznego.
 18. Identyfikacja procesów.
 19. Rola właściciela procesu w zarządzaniu procesami.
 20. Cele, wskaźniki, monitorowanie procesów, wypełnianie kart procesów.
 21. Zasady dokumentowanie procesów.
 22. Omówienie metodyki analizy ryzyka.
 23. Identyfikacja ryzyka i szans w procesach.
 24. Omówienie i identyfikacja strategii postępowania po identyfikacji ryzyka w procesach.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych i Pełnomocników,
 • Wszyscy zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji i wiedzy w dziedzinie zarządzania jakością w każdej branży.

Cel edukacyjny:

Uczestnik szkolenia przygotowywany jest do roli Audytora wewnętrznego i Pełnomocnika. Proponowane szkolenie pozwala na przygotowanie Audytora Wewnętrznego i Pełnomocnika ISO do pełnienia obowiązków w ramach wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością. Każdy Audytor wewnętrzny i Pełnomocnik ISO jest przez nas przygotowywany pod kątem praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy Uczestnik:

 • dysponuje wiedzą do samodzielnego zorganizowania audytu wewnętrznego, 
 • dysponuje wiedzą do kontrolowania procesów zachodzących w Organizacji zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015.

W zakresie umiejętności Uczestnik:

 • kontroluje procesy zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015,
 • prognozuje, przeprowadza analizy i diagnozy problemów związanych z jakością w Organizacji, 
 • pełni funkcję Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Organizacji.

W zakresie kompetencji społecznych Uczestnik:

 • buduje relacje z innymi pracownikami i współpracownikami, 
 • przekazuje nowo zdobytą wiedzę i doświadczenie.

Cena: 3 000 zł + 23% VAT/osoba

Czas trwania: 

72 godziny

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl