NORMY ISO

INSPEKTOR RODO ONLINE

Termin szkolenia:

23-24 maja 2024

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów i omówienie praktycznych rozwiązań w zakresie przygotowania dokumentacji zgodnej z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Adresaci szkolenia:

Osoby zainteresowane nabyciem kwalifikacji Inspektora RODO.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych:
  • Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych.
  • System prawa w zakresie ochrony danych osobowych po wejściu w życie zmian.
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych:
  • Dane osobowe: co jest, a co nie daną osobową, dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
  • Przetwarzanie danych.
  • Profilowanie danych.
  • Pseudonimizacja i anonimizacja danych.
  • Zbiór danych: jak wyodrębnić zbiór danych osobowych, omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
 3. Funkcje i stanowiska:
  • Administrator danych osobowych (ADO).
  • Inspektor ochrony danych (DPO/IOD).
  • Osoba upoważniona do przetwarzania danych.
 4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
  • Legalność.
  • Celowość.
  • Adekwatność.
  • Merytoryczna poprawność.
  • Ograniczenia czasowe.
  • Poufność i integralność danych.
  • Rozliczalność.
  • Przejrzystość.
  • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
  • Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych.
  • Obowiązek informacyjny.

BLOK 2

 1. Prawa i obowiązki:
  • Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
  • Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.
 2. Analiza ryzyka zgodna z RODO:
  • Wprowadzenie do szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Ocena wyników szacowania.
  • Warsztat z analizy ryzyka (wg ISO 29134:2917 Guideliness for privacy impast assessment).
 3. Przekazywanie danych poza EOG:
  • Przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych.
  • Podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
  • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę.
 4. Wymagania dotyczące polityk i zabezpieczeń:
  • Polityki i zabezpieczenia wynikające z normy ISO 29151:2017 Code of practice of personalny identifiable information protection.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 1 000 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

INSPEKTOR RODO ONLINE

Termin szkolenia:

23-24 maja 2024

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów i omówienie praktycznych rozwiązań w zakresie przygotowania dokumentacji zgodnej z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Adresaci szkolenia:

Osoby zainteresowane nabyciem kwalifikacji Inspektora RODO.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych:
  • Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych.
  • System prawa w zakresie ochrony danych osobowych po wejściu w życie zmian.
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych:
  • Dane osobowe: co jest, a co nie daną osobową, dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
  • Przetwarzanie danych.
  • Profilowanie danych.
  • Pseudonimizacja i anonimizacja danych.
  • Zbiór danych: jak wyodrębnić zbiór danych osobowych, omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
 3. Funkcje i stanowiska:
  • Administrator danych osobowych (ADO).
  • Inspektor ochrony danych (DPO/IOD).
  • Osoba upoważniona do przetwarzania danych.
 4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
  • Legalność.
  • Celowość.
  • Adekwatność.
  • Merytoryczna poprawność.
  • Ograniczenia czasowe.
  • Poufność i integralność danych.
  • Rozliczalność.
  • Przejrzystość.
  • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
  • Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych.
  • Obowiązek informacyjny.

BLOK 2

 1. Prawa i obowiązki:
  • Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
  • Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.
 2. Analiza ryzyka zgodna z RODO:
  • Wprowadzenie do szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Ocena wyników szacowania.
  • Warsztat z analizy ryzyka (wg ISO 29134:2917 Guideliness for privacy impast assessment).
 3. Przekazywanie danych poza EOG:
  • Przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych.
  • Podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
  • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę.
 4. Wymagania dotyczące polityk i zabezpieczeń:
  • Polityki i zabezpieczenia wynikające z normy ISO 29151:2017 Code of practice of personalny identifiable information protection.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 1 000 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl