NORMY ISO

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY/PEŁNOMOCNIK FSSC 22000 WERSJA 6 ONLINE

Termin szkolenia:

5-6 sierpnia 2024

Informacje ogólne:

Obowiązkowy okres aktualizacji od 1 kwietnia 2024 r., do 31 marca 2025 r., w którym certyfikaty muszą zostać zaktualizowane z wersji 5.1 do wersji 6.

FSSC 22000 to system zarządzania bezpieczeństwem żywności oparty na normie ISO 22000. Jest to jedna z norm, która określa wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu dostaw. FSSC 22000 został stworzony w celu ułatwienia organizacjom w branży spożywczej spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności.

FSSC 22000 jest używany przez organizacje spożywcze jako narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym procesie produkcyjnym. Certyfikacja zgodności z FSSC 22000 może być również wymagana przez klientów, dostawców i inne zainteresowane strony, aby potwierdzić, że organizacja spełnia określone standardy bezpieczeństwa żywności.

Opis szkolenia:

Proponowane szkolenie pozwala na przygotowanie Pełnomocnika i Audytora wewnętrznego  do pełnienia obowiązków w ramach wdrożenia i utrzymywania FSSC 22000. Pełnomocnik to  osoba o określonych kompetencjach, doskonale wprowadzona w zakres tematyczny swoich obowiązków oraz znająca wymagania omawianego standardu.

Każdy Pełnomocnik i Audytor wewnętrzny jest przez nas przygotowywany pod kątem praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Prowadzone przez nas szkolenia kończą się nadaniem certyfikatu potwierdzającego nie tylko uczestnictwo w kursie, ale również nowe kompetencje Pełnomocnika i Audytora. Dbamy także o ciekawą (nastawioną na aktywizację uczestników) formę kursów. Zależy nam na tym, aby już na etapie szkoleń każdy uczestnik miał okazję wykorzystać nowo zdobytą wiedzę oraz odnaleźć się w praktycznym działaniu. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu przyswojenie nowych wiadomości i umiejętności stanie się nie tylko prostsze, ale i ciekawsze.

Uczestnicy szkolenia przygotowywani są do roli Audytorów wewnętrznych i Pełnomocników. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczeniami realizowanymi przez uczestników. Szkolenie prowadzą trenerzy posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w organizacjach.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych FSSC 22000 wersja 6
 • Kandydaci na Pełnomocników FSSC 22000 wersja 6

Ramowy program szkolenia:

Moduł 1 – Podstawy FSSC 22000:

 • Zapoznanie się z podstawowymi zasadami standardu FSSC 22000.
 • Zrozumienie struktury standardu, wymagań i zalet certyfikacji.

Moduł 2 – Szkolenia dla zespołów HACCP:

 • Zapoznanie z zasadami Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).
 • Praktyczne ćwiczenia w identyfikacji i zarządzaniu zagrożeniami żywnościowymi.

Moduł 3 – Planu zarządzania bezpieczeństwem żywności:

 • Opracowywanie i wdrażanie planu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS).
 • Monitorowanie i doskonalenie systemu zarządzania.

Moduł 4 – Procedury związanych z FSSC 22000:

 • Zapoznanie się z konkretnymi procedurami i dokumentacją wymaganą przez standard.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące utrzymania zgodności z wymaganiami standardu.

Moduł 5 – Audyt wewnętrzny FSSC 22000:

 • Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania.
 • Zadania i odpowiedzialność Audytów wewnętrznych.
 • Elementy przygotowania zespołu audytorskiego do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:
  • metody prowadzenia audytu z PN-EN ISO 19011,
  • planowanie i inicjacja audytu,
  • układanie listy pytań kontrolnych,
  • spotkanie otwierające,
  • metody zbierania próbek,
  • komunikacja interpersonalną podczas audytu,
  • spotkanie zamykające,
  • raport z audytu i jego dystrybucja,
  • rozpatrywanie niezgodności,
  • zamknięcie audytu.

Moduł 6 – Warsztat praktyczny dla audytorów wewnętrznych

 • Przygotowanie się w grupach do przeprowadzenia audytu (plan audytu, lista kontrolna, ustalanie zakresów pracy zespołu audytorskiego).
 • Przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
 • Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.
 • Identyfikacja niezgodności.

Moduł 7 – Zadania Pełnomocnika ds. systemu zarządzania

 • Zadania i zakres obowiązków Pełnomocnika ds. systemu zarządzania.
 • Etapy i wdrożenia systemu – praktyczne porady.
 • Przygotowanie, przeprowadzenie i raportowanie przeglądu zarządzania.
 • Omówienie współpracy z jednostką certyfikującą.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat „Audytor wewnętrzny FSSC 22000 wersja 6”
 • Certyfikat „Pełnomocnik FSSC 22000 wersja 6”

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 1 000 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY/PEŁNOMOCNIK FSSC 22000 WERSJA 6 ONLINE

Termin szkolenia:

5-6 sierpnia 2024

Informacje ogólne:

Obowiązkowy okres aktualizacji od 1 kwietnia 2024 r., do 31 marca 2025 r., w którym certyfikaty muszą zostać zaktualizowane z wersji 5.1 do wersji 6.

FSSC 22000 to system zarządzania bezpieczeństwem żywności oparty na normie ISO 22000. Jest to jedna z norm, która określa wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu dostaw. FSSC 22000 został stworzony w celu ułatwienia organizacjom w branży spożywczej spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności.

FSSC 22000 jest używany przez organizacje spożywcze jako narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym procesie produkcyjnym. Certyfikacja zgodności z FSSC 22000 może być również wymagana przez klientów, dostawców i inne zainteresowane strony, aby potwierdzić, że organizacja spełnia określone standardy bezpieczeństwa żywności.

Opis szkolenia:

Proponowane szkolenie pozwala na przygotowanie Pełnomocnika i Audytora wewnętrznego  do pełnienia obowiązków w ramach wdrożenia i utrzymywania FSSC 22000. Pełnomocnik to  osoba o określonych kompetencjach, doskonale wprowadzona w zakres tematyczny swoich obowiązków oraz znająca wymagania omawianego standardu.

Każdy Pełnomocnik i Audytor wewnętrzny jest przez nas przygotowywany pod kątem praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Prowadzone przez nas szkolenia kończą się nadaniem certyfikatu potwierdzającego nie tylko uczestnictwo w kursie, ale również nowe kompetencje Pełnomocnika i Audytora. Dbamy także o ciekawą (nastawioną na aktywizację uczestników) formę kursów. Zależy nam na tym, aby już na etapie szkoleń każdy uczestnik miał okazję wykorzystać nowo zdobytą wiedzę oraz odnaleźć się w praktycznym działaniu. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu przyswojenie nowych wiadomości i umiejętności stanie się nie tylko prostsze, ale i ciekawsze.

Uczestnicy szkolenia przygotowywani są do roli Audytorów wewnętrznych i Pełnomocników. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczeniami realizowanymi przez uczestników. Szkolenie prowadzą trenerzy posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w organizacjach.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych FSSC 22000 wersja 6
 • Kandydaci na Pełnomocników FSSC 22000 wersja 6

Ramowy program szkolenia:

Moduł 1 – Podstawy FSSC 22000:

 • Zapoznanie się z podstawowymi zasadami standardu FSSC 22000.
 • Zrozumienie struktury standardu, wymagań i zalet certyfikacji.

Moduł 2 – Szkolenia dla zespołów HACCP:

 • Zapoznanie z zasadami Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).
 • Praktyczne ćwiczenia w identyfikacji i zarządzaniu zagrożeniami żywnościowymi.

Moduł 3 – Planu zarządzania bezpieczeństwem żywności:

 • Opracowywanie i wdrażanie planu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS).
 • Monitorowanie i doskonalenie systemu zarządzania.

Moduł 4 – Procedury związanych z FSSC 22000:

 • Zapoznanie się z konkretnymi procedurami i dokumentacją wymaganą przez standard.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące utrzymania zgodności z wymaganiami standardu.

Moduł 5 – Audyt wewnętrzny FSSC 22000:

 • Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania.
 • Zadania i odpowiedzialność Audytów wewnętrznych.
 • Elementy przygotowania zespołu audytorskiego do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:
  • metody prowadzenia audytu z PN-EN ISO 19011,
  • planowanie i inicjacja audytu,
  • układanie listy pytań kontrolnych,
  • spotkanie otwierające,
  • metody zbierania próbek,
  • komunikacja interpersonalną podczas audytu,
  • spotkanie zamykające,
  • raport z audytu i jego dystrybucja,
  • rozpatrywanie niezgodności,
  • zamknięcie audytu.

Moduł 6 – Warsztat praktyczny dla audytorów wewnętrznych

 • Przygotowanie się w grupach do przeprowadzenia audytu (plan audytu, lista kontrolna, ustalanie zakresów pracy zespołu audytorskiego).
 • Przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
 • Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.
 • Identyfikacja niezgodności.

Moduł 7 – Zadania Pełnomocnika ds. systemu zarządzania

 • Zadania i zakres obowiązków Pełnomocnika ds. systemu zarządzania.
 • Etapy i wdrożenia systemu – praktyczne porady.
 • Przygotowanie, przeprowadzenie i raportowanie przeglądu zarządzania.
 • Omówienie współpracy z jednostką certyfikującą.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat „Audytor wewnętrzny FSSC 22000 wersja 6”
 • Certyfikat „Pełnomocnik FSSC 22000 wersja 6”

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 1 000 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl