NORMY ISO

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY/PEŁNOMOCNIK 45001:2018 ONLINE

Termin szkolenia:

3-4 czerwca 2024

1-2 lipca 2024

Opis szkolenia:

Proponowane szkolenie pozwala na przygotowanie Audytora Wewnętrznego i Pełnomocnika ISO 45001 do samodzielnego audytowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Audytor wewnętrzny i Pełnomocnik ISO jest przez nas przygotowywany pod kątem praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Prowadzone przez nas szkolenia kończą się nadaniem certyfikatu potwierdzającego nie tylko uczestnictwo w kursie, ale również nowe kompetencje. Dbamy także o ciekawą (nastawioną na aktywizację uczestników) formę kursów. Zależy nam na tym, aby już na etapie szkoleń każdy uczestnik miał okazję wykorzystać nowo zdobytą wiedzę oraz odnaleźć się w praktycznym działaniu. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu przyswojenie nowych wiadomości i umiejętności stanie się nie tylko prostsze, ale i ciekawsze.

Uczestnicy szkolenia przygotowywani są do roli Audytorów wewnętrznych i Pełnomocników. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczeniami realizowanymi przez uczestników. Szkolenie prowadzą trenerzy posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach z różnych branż.

Cele szkolenia:

 • omówienie i interpretacja wymagań norm ISO 45001,
 • zapoznanie uczestników z zadaniami audytora wewnętrznego,
 • zapoznanie z procesem audytowania zgodnym z ISO 19011,
 • przeprowadzenie audytów wewnętrznych wg standardu ISO 45001
 • omówienie zadań pełnomocnika przy wdrożeniu i dostosowaniu systemu.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Kandydaci na Pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1: omówienie wymagań normy i funkcjonowania systemu

1. Omówienie genezy wprowadzanych zmian w standardach ISO – architektura wysokiego poziomu.

2. Przedstawienie wymagań normy ISO 45001.

3. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie zakresu systemu.

4. Omówienie postaw systemu zarządzania BHP:

  • zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb oraz oczekiwań zainteresowanych stron,
  • określenie zakresu systemu.

5. Przywództwo i udział pracowników:

  • polityka BHP,
  • role, obowiązki, odpowiedzialności i uprawnienia,
  • udział i konsultacje.

6. Planowanie – warsztaty

  • działanie oparte na zarządzaniu ryzykiem i szansami,
  • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka BHP,
  • cele BHP I planowanie ich osiągnięć.

 7. Wsparcie:

  • zasoby, kompetencje, świadomość,
  • informacja i komunikacja,
  • udokumentowana informacja w BHP.

 8. Działanie:

  • planowanie i sterowanie operacjami,
  • outsourcing i zakupy.

9. Ocena wyników:

  • monitorowanie, pomiary, analiza i ocena,
  • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi.

10. Doskonalenie systemu.

BLOK 2 – warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

1. Ustalanie celów programu audytów, zakresów, kryteria audytu zgodnie z wytycznymi ISO 19011.

2. Programy i plany audytów.

3. Szacowanie ryzyka w zarządzaniu audytami.

4. Przeprowadzanie audytów – wybór metod i technik postępowania podczas zbierania informacji.

5. Raportowanie i prowadzenie dokumentów.

6. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki audytowe – z życia wzięte”.

7. Warsztat – przygotowanie do audytów – układanie pytań audytowych do zadanych procesów

Warsztat – przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie przeprowadzonych scenek audytowych

8. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.

BLOK 3 – rola Pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

1. Przedstawienie roli Pełnomocnika ds. systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, odpowiedzialności i zadań do realizacji.

2. Proces doskonalenia, działania korygujące, przegląd zarządzania.

3. Rola Pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

4. Egzamin i omówienie wyników.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018
 • Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 1 000 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

3-4 czerwca 2024

1-2 lipca 2024

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY/PEŁNOMOCNIK 45001:2018 ONLINE

Termin szkolenia:

3-4 czerwca 2024

1-2 lipca 2024

Opis szkolenia:

Proponowane szkolenie pozwala na przygotowanie Audytora Wewnętrznego i Pełnomocnika ISO 45001 do samodzielnego audytowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Audytor wewnętrzny i Pełnomocnik ISO jest przez nas przygotowywany pod kątem praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Prowadzone przez nas szkolenia kończą się nadaniem certyfikatu potwierdzającego nie tylko uczestnictwo w kursie, ale również nowe kompetencje. Dbamy także o ciekawą (nastawioną na aktywizację uczestników) formę kursów. Zależy nam na tym, aby już na etapie szkoleń każdy uczestnik miał okazję wykorzystać nowo zdobytą wiedzę oraz odnaleźć się w praktycznym działaniu. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu przyswojenie nowych wiadomości i umiejętności stanie się nie tylko prostsze, ale i ciekawsze.

Uczestnicy szkolenia przygotowywani są do roli Audytorów wewnętrznych i Pełnomocników. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczeniami realizowanymi przez uczestników. Szkolenie prowadzą trenerzy posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach z różnych branż.

Cele szkolenia:

 • omówienie i interpretacja wymagań norm ISO 45001,
 • zapoznanie uczestników z zadaniami audytora wewnętrznego,
 • zapoznanie z procesem audytowania zgodnym z ISO 19011,
 • przeprowadzenie audytów wewnętrznych wg standardu ISO 45001
 • omówienie zadań pełnomocnika przy wdrożeniu i dostosowaniu systemu.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Kandydaci na Pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1: omówienie wymagań normy i funkcjonowania systemu

1. Omówienie genezy wprowadzanych zmian w standardach ISO – architektura wysokiego poziomu.

2. Przedstawienie wymagań normy ISO 45001.

3. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie zakresu systemu.

4. Omówienie postaw systemu zarządzania BHP:

  • zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb oraz oczekiwań zainteresowanych stron,
  • określenie zakresu systemu.

5. Przywództwo i udział pracowników:

  • polityka BHP,
  • role, obowiązki, odpowiedzialności i uprawnienia,
  • udział i konsultacje.

6. Planowanie – warsztaty

  • działanie oparte na zarządzaniu ryzykiem i szansami,
  • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka BHP,
  • cele BHP I planowanie ich osiągnięć.

 7. Wsparcie:

  • zasoby, kompetencje, świadomość,
  • informacja i komunikacja,
  • udokumentowana informacja w BHP.

 8. Działanie:

  • planowanie i sterowanie operacjami,
  • outsourcing i zakupy.

9. Ocena wyników:

  • monitorowanie, pomiary, analiza i ocena,
  • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi.

10. Doskonalenie systemu.

BLOK 2 – warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

1. Ustalanie celów programu audytów, zakresów, kryteria audytu zgodnie z wytycznymi ISO 19011.

2. Programy i plany audytów.

3. Szacowanie ryzyka w zarządzaniu audytami.

4. Przeprowadzanie audytów – wybór metod i technik postępowania podczas zbierania informacji.

5. Raportowanie i prowadzenie dokumentów.

6. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki audytowe – z życia wzięte”.

7. Warsztat – przygotowanie do audytów – układanie pytań audytowych do zadanych procesów

Warsztat – przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie przeprowadzonych scenek audytowych

8. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.

BLOK 3 – rola Pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

1. Przedstawienie roli Pełnomocnika ds. systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, odpowiedzialności i zadań do realizacji.

2. Proces doskonalenia, działania korygujące, przegląd zarządzania.

3. Rola Pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

4. Egzamin i omówienie wyników.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018
 • Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 1 000 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

3-4 czerwca 2024

1-2 lipca 2024

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl