NORMY ISO

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY/PEŁNOMOCNIK 27001:2017 ONLINE

Termin szkolenia:

15-16 lutego 2024

Opis szkolenia:

Proponowane szkolenie pozwala na przygotowanie Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego ISO do pełnienia obowiązków w ramach wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Pełnomocnik ds. systemu to  osoba o określonych kompetencjach, doskonale wprowadzona w zakres tematyczny swoich obowiązków oraz znająca wymagania przyjętej normy.

Każdy Pełnomocnik i Audytor wewnętrzny ISO jest przez nas przygotowywany pod kątem praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Prowadzone przez nas szkolenia kończą się nadaniem certyfikatu potwierdzającego nie tylko uczestnictwo w kursie, ale również nowe kompetencje Pełnomocnika i Audytora. Dbamy także o ciekawą (nastawioną na aktywizację uczestników) formę kursów. Zależy nam na tym, aby już na etapie szkoleń każdy uczestnik miał okazję wykorzystać nowo zdobytą wiedzę oraz odnaleźć się w praktycznym działaniu. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu przyswojenie nowych wiadomości i umiejętności stanie się nie tylko prostsze, ale i ciekawsze.

Uczestnicy szkolenia przygotowywani są do roli Audytorów wewnętrznych i Pełnomocników. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczeniami realizowanymi przez uczestników. Szkolenie prowadzą trenerzy posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach z różnych branż.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • Kandydaci na Pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 27001,
 • zapoznanie z procesem audytowania,
 • nauczenie przeprowadzania audytów wewnętrznych,
 • analiza ryzyka – metody i praktyczne porady,
 • omówienie zadań Pełnomocnika w zarządzaniu wdrożeniem i utrzymywaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • praktyczne przeprowadzenie przeglądu zarządzania i opracowanie raportu,
 • zasady wyboru jednostki certyfikującej.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1 – omówienie wymagań normy i funkcjonowania systemu

1. Budowa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO 27001.

2. Annex SL.

3. Omówienie wymagań normy – pkt. 4-10:

  • kontekst organizacji
  • przywództwo
  • planowanie
  • wsparcie
  • funkcjonowanie
  • ocena skuteczności
  • doskonalenie

BLOK 2 – ocena ryzyka

1. Omówienie metodyki analizy ryzyka.

2. Ocena ryzyka, postępowanie z nim wg ISO 27005 (ISO 31000).

3. Warsztaty z przeprowadzenia analizy ryzyka wg omówionej metodyki.

BLOK 3 – omówienie zabezpieczeń

1. Omówienia zabezpieczeń z Załącznika A (A5-A18).

2. Pomiar skuteczności istniejących zabezpieczeń.

3. Warsztaty – uzupełnienie analizy ryzyka o omówione zabezpieczenia.

BLOK 4 – warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

1. Omówienie procesu audytu wewnętrznego.

2. Kwalifikacje i predyspozycje Audytorów wewnętrznych.

3. Przygotowanie do przeprowadzenia audytu.

4. Układanie listy pytań.

5. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki audytowe – z życia wzięte”.

6. Przeprowadzenie audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.

BLOK 5 – rola Pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

1. Przedstawienie roli Pełnomocnika ds. SZBI, odpowiedzialności i zadań do realizacji.

2. Proces doskonalenia, działania korygujące, przegląd zarządzania,

3. Rola Pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

4. Egzamin i omówienie wyników.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017
 • Certyfikat Pełnomcnika systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 1 000 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY/PEŁNOMOCNIK 27001:2017 ONLINE

Termin szkolenia:

15-16 lutego 2024

Opis szkolenia:

Proponowane szkolenie pozwala na przygotowanie Pełnomocnika i Audytora Wewnętrznego ISO do pełnienia obowiązków w ramach wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Pełnomocnik ds. systemu to  osoba o określonych kompetencjach, doskonale wprowadzona w zakres tematyczny swoich obowiązków oraz znająca wymagania przyjętej normy.

Każdy Pełnomocnik i Audytor wewnętrzny ISO jest przez nas przygotowywany pod kątem praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Prowadzone przez nas szkolenia kończą się nadaniem certyfikatu potwierdzającego nie tylko uczestnictwo w kursie, ale również nowe kompetencje Pełnomocnika i Audytora. Dbamy także o ciekawą (nastawioną na aktywizację uczestników) formę kursów. Zależy nam na tym, aby już na etapie szkoleń każdy uczestnik miał okazję wykorzystać nowo zdobytą wiedzę oraz odnaleźć się w praktycznym działaniu. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu przyswojenie nowych wiadomości i umiejętności stanie się nie tylko prostsze, ale i ciekawsze.

Uczestnicy szkolenia przygotowywani są do roli Audytorów wewnętrznych i Pełnomocników. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczeniami realizowanymi przez uczestników. Szkolenie prowadzą trenerzy posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach z różnych branż.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • Kandydaci na Pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 27001,
 • zapoznanie z procesem audytowania,
 • nauczenie przeprowadzania audytów wewnętrznych,
 • analiza ryzyka – metody i praktyczne porady,
 • omówienie zadań Pełnomocnika w zarządzaniu wdrożeniem i utrzymywaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • praktyczne przeprowadzenie przeglądu zarządzania i opracowanie raportu,
 • zasady wyboru jednostki certyfikującej.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1 – omówienie wymagań normy i funkcjonowania systemu

1. Budowa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO 27001.

2. Annex SL.

3. Omówienie wymagań normy – pkt. 4-10:

  • kontekst organizacji
  • przywództwo
  • planowanie
  • wsparcie
  • funkcjonowanie
  • ocena skuteczności
  • doskonalenie

BLOK 2 – ocena ryzyka

1. Omówienie metodyki analizy ryzyka.

2. Ocena ryzyka, postępowanie z nim wg ISO 27005 (ISO 31000).

3. Warsztaty z przeprowadzenia analizy ryzyka wg omówionej metodyki.

BLOK 3 – omówienie zabezpieczeń

1. Omówienia zabezpieczeń z Załącznika A (A5-A18).

2. Pomiar skuteczności istniejących zabezpieczeń.

3. Warsztaty – uzupełnienie analizy ryzyka o omówione zabezpieczenia.

BLOK 4 – warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

1. Omówienie procesu audytu wewnętrznego.

2. Kwalifikacje i predyspozycje Audytorów wewnętrznych.

3. Przygotowanie do przeprowadzenia audytu.

4. Układanie listy pytań.

5. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki audytowe – z życia wzięte”.

6. Przeprowadzenie audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.

BLOK 5 – rola Pełnomocnika ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

1. Przedstawienie roli Pełnomocnika ds. SZBI, odpowiedzialności i zadań do realizacji.

2. Proces doskonalenia, działania korygujące, przegląd zarządzania,

3. Rola Pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

4. Egzamin i omówienie wyników.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017
 • Certyfikat Pełnomcnika systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 1 000 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl