NORMY ISO

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY/PEŁNOMOCNIK 22000:2018 ONLINE

Termin szkolenia:

27-28 maja 2024

24-25 czerwca 2024

Opis szkolenia:

Proponowane szkolenie pozwala na przygotowanie Pełnomocnika i Audytora wewnętrznego ISO do pełnienia obowiązków w ramach wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Pełnomocnik ds. systemu to  osoba o określonych kompetencjach, doskonale wprowadzona w zakres tematyczny swoich obowiązków oraz znająca wymagania przyjętej normy.

Każdy Pełnomocnik i Audytor wewnętrzny ISO jest przez nas przygotowywany pod kątem praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Prowadzone przez nas szkolenia kończą się nadaniem certyfikatu potwierdzającego nie tylko uczestnictwo w kursie, ale również nowe kompetencje Pełnomocnika i Audytora. Dbamy także o ciekawą (nastawioną na aktywizację uczestników) formę kursów. Zależy nam na tym, aby już na etapie szkoleń każdy uczestnik miał okazję wykorzystać nowo zdobytą wiedzę oraz odnaleźć się w praktycznym działaniu. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu przyswojenie nowych wiadomości i umiejętności stanie się nie tylko prostsze, ale i ciekawsze.

Uczestnicy szkolenia przygotowywani są do roli Audytorów wewnętrznych i Pełnomocników. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczeniami realizowanymi przez uczestników. Szkolenie prowadzą trenerzy posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w organizacjach.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • Kandydaci na Pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1 – wprowadzenie do bezpieczeństwa żywności

 1. Wymagania prawne:
  • HACCP,
  • dobre praktyki (GMP/GHP),

2. Omówienie wymagań normy ISO 22000:2018:

  • ustalanie stron zainteresowanych i kontekstu organizacji,
  • przywództwo i zaangażowanie w systemie,
  • polityka jakości, odpowiedzialność i kompetencje,
  • planowanie systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem ryzyk i szans,
  • zapewnienie zasobów do planowanych działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy,
  • działania operacyjne i kontrola,
  • ocena efektów działania,
  • doskonalenie systemu,

3. Warsztat – praca z normą.

BLOK 2 – warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

1. Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania.

2. Zadania i odpowiedzialność Audytów wewnętrznych.

3. Elementy przygotowania zespołu audytorskiego do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:

  • metody prowadzenia audytu z PN-EN ISO 19011,
  • planowanie i inicjacja audytu,
  • układanie listy pytań kontrolnych,
  • spotkanie otwierające,
  • metody zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011,
  • komunikacja interpersonalną podczas audytu,
  • spotkanie zamykające,
  • raport z audytu i jego dystrybucja,
  • rozpatrywanie niezgodności,
  • zamknięcie audytu.

4. Warsztat – spotkanie otwierające:

  • układanie pytań do zadanych punktów normy,
  • spotkanie zamykające.

BLOK 3 – warsztaty praktyczne

1. Przygotowanie się w grupach do przeprowadzenia audytu (plan audytu, lista kontrolna, ustalanie zakresów pracy zespołu audytorskiego).

2. Przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.

3. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.

4. Identyfikacja niezgodności.

BLOK 4 – rola Pełnomocnika ds. systemu zarządzania:

1. Zadania i zakres obowiązków Pełnomocnika ds. systemu zarządzania.

2. Etapy i wdrożenia systemu zarządzania – praktyczne porady.

3. Przygotowanie, przeprowadzenie i raportowanie przeglądu zarządzania.

4. Współpraca z jednostką certyfikującą.

5. Egzamin i omówienie wyników.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego ISO 22000:2018

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 1 000 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

27-28 maja 2024

24-25 czerwca 2024

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY/PEŁNOMOCNIK 22000:2018 ONLINE

Termin szkolenia:

27-28 maja 2024

24-25 czerwca 2024

Opis szkolenia:

Proponowane szkolenie pozwala na przygotowanie Pełnomocnika i Audytora wewnętrznego ISO do pełnienia obowiązków w ramach wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Pełnomocnik ds. systemu to  osoba o określonych kompetencjach, doskonale wprowadzona w zakres tematyczny swoich obowiązków oraz znająca wymagania przyjętej normy.

Każdy Pełnomocnik i Audytor wewnętrzny ISO jest przez nas przygotowywany pod kątem praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Prowadzone przez nas szkolenia kończą się nadaniem certyfikatu potwierdzającego nie tylko uczestnictwo w kursie, ale również nowe kompetencje Pełnomocnika i Audytora. Dbamy także o ciekawą (nastawioną na aktywizację uczestników) formę kursów. Zależy nam na tym, aby już na etapie szkoleń każdy uczestnik miał okazję wykorzystać nowo zdobytą wiedzę oraz odnaleźć się w praktycznym działaniu. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu przyswojenie nowych wiadomości i umiejętności stanie się nie tylko prostsze, ale i ciekawsze.

Uczestnicy szkolenia przygotowywani są do roli Audytorów wewnętrznych i Pełnomocników. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczeniami realizowanymi przez uczestników. Szkolenie prowadzą trenerzy posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w organizacjach.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • Kandydaci na Pełnomocników systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1 – wprowadzenie do bezpieczeństwa żywności

 1. Wymagania prawne:
  • HACCP,
  • dobre praktyki (GMP/GHP),

2. Omówienie wymagań normy ISO 22000:2018:

  • ustalanie stron zainteresowanych i kontekstu organizacji,
  • przywództwo i zaangażowanie w systemie,
  • polityka jakości, odpowiedzialność i kompetencje,
  • planowanie systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem ryzyk i szans,
  • zapewnienie zasobów do planowanych działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy,
  • działania operacyjne i kontrola,
  • ocena efektów działania,
  • doskonalenie systemu,

3. Warsztat – praca z normą.

BLOK 2 – warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

1. Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania.

2. Zadania i odpowiedzialność Audytów wewnętrznych.

3. Elementy przygotowania zespołu audytorskiego do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:

  • metody prowadzenia audytu z PN-EN ISO 19011,
  • planowanie i inicjacja audytu,
  • układanie listy pytań kontrolnych,
  • spotkanie otwierające,
  • metody zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011,
  • komunikacja interpersonalną podczas audytu,
  • spotkanie zamykające,
  • raport z audytu i jego dystrybucja,
  • rozpatrywanie niezgodności,
  • zamknięcie audytu.

4. Warsztat – spotkanie otwierające:

  • układanie pytań do zadanych punktów normy,
  • spotkanie zamykające.

BLOK 3 – warsztaty praktyczne

1. Przygotowanie się w grupach do przeprowadzenia audytu (plan audytu, lista kontrolna, ustalanie zakresów pracy zespołu audytorskiego).

2. Przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.

3. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.

4. Identyfikacja niezgodności.

BLOK 4 – rola Pełnomocnika ds. systemu zarządzania:

1. Zadania i zakres obowiązków Pełnomocnika ds. systemu zarządzania.

2. Etapy i wdrożenia systemu zarządzania – praktyczne porady.

3. Przygotowanie, przeprowadzenie i raportowanie przeglądu zarządzania.

4. Współpraca z jednostką certyfikującą.

5. Egzamin i omówienie wyników.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego ISO 22000:2018

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 1 000 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

27-28 maja 2024

24-25 czerwca 2024

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl