NORMY ISO

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY/PEŁNOMOCNIK 14001:2015 ONLINE

Termin szkolenia:

8-9 sierpnia 2024

Opis szkolenia:

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem przez Pełnomocnika ISO 14001:2015 oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych w roli Audytora wewnętrznego ISO 14001:2015. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty funkcjonowania i audytowania systemu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001:2015.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków oraz odpowiedzialnością, z którą w swojej codziennej pracy mierzyć się muszą: Pełnomocnik odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem i Audytor wewnętrzny sprawdzający jego funkcjonowanie. Program kursu obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, wprowadzające uczestników w tematykę identyfikowania procesów, oceny ryzyk i szans, dokumentowania oraz przygotowania się i przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Dzięki bogatej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowemu naszych trenerów, każdy punkt realizowanego programu wzbogacany jest praktycznymi przykładami obrazującymi zastosowanie konkretnych metod lub rozwiązań. Pragniemy, by dzięki temu uczestnicy nie tylko zdobyli nową wiedzę, ale również umieli ją wykorzystać w codziennej pracy. Dbamy, by wymianie wiedzy towarzyszyła również aktywizacja uczestników, pozwalająca dzielić się doświadczeniem zawodowym.

Kto jest adresatem szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskiem,
 • Kandydaci na Pełnomocników systemu zarządzania środowiskiem.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1 – omówienie wymagań normy i funkcjonowania systemu

1. Omówienie wymagań ISO 14001:2015.

2. Aspekty środowiskowe.

3. Dokumentacja w systemie zarządzania środowiskiem.

4. Planowanie w systemie – ryzyka i szanse a aspekty środowiskowe – warsztat:

  • co to jest ryzyko?
  • rodzaje ryzyka i obszary występowania,
  • proces zarządzania ryzykiem,
  • zasady identyfikacji ryzyka,
  • sposoby oceny ryzyka,
  • warsztat – przeprowadzenie analizy ryzyka,
  • plany postępowania z ryzykiem.

5. Działania operacyjne, ocena, monitorowanie i doskonalenie procesów – kluczowe zadania właściciela procesu.

6. Jak zamiany w dokumentowaniu systemu wpływają na jego audytowanie?

7. Rola Audytorów wewnętrznych w doskonaleniu systemu zarządzania środowiskiem.

BLOK 2 – warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

1. Praca z normą – identyfikacja punktów normy pod zadane obszary działalności. Panel dyskusyjny – jak audytować poszczególne zagadnienia?

2. Ustalanie celów programu audytów, zakresów, kryteria audytu – zgodnie z wytycznymi ISO 19011.

3. Komunikacja interpersonalna audytor – audytowany – podczas szkolenia wykorzystywany jest autorski film CDZ Meritum pokazujący scenki audytowe „Z życia wzięte”.

4. Tworzenie listy pytań audytowych.

5. Przeprowadzenie audytu – warsztat – scenki audytowe.

6. Ocena przeprowadzonych audytów.

7. Identyfikacja niezgodności – zapis wybranej niezgodności.

8. Raportowanie audytów i podejmowanie działań korygujących.

BLOK 3 – rola Pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskiem

1. Zadania Pełnomocnika i Specjalisty ds. systemu zarządzania środowiskiem.

2. Etapy wdrażania systemu.

3. Działania systemowe – audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania, działania korygujące

4. Zasady oceny podczas audytu zewnętrznego.

5. Egzamin i omówienie wyników

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001:2015
 • Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001:2015

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 1 000 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY/PEŁNOMOCNIK 14001:2015 ONLINE

Termin szkolenia:

8-9 sierpnia 2024

Opis szkolenia:

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem przez Pełnomocnika ISO 14001:2015 oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych w roli Audytora wewnętrznego ISO 14001:2015. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty funkcjonowania i audytowania systemu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001:2015.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków oraz odpowiedzialnością, z którą w swojej codziennej pracy mierzyć się muszą: Pełnomocnik odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem i Audytor wewnętrzny sprawdzający jego funkcjonowanie. Program kursu obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, wprowadzające uczestników w tematykę identyfikowania procesów, oceny ryzyk i szans, dokumentowania oraz przygotowania się i przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Dzięki bogatej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowemu naszych trenerów, każdy punkt realizowanego programu wzbogacany jest praktycznymi przykładami obrazującymi zastosowanie konkretnych metod lub rozwiązań. Pragniemy, by dzięki temu uczestnicy nie tylko zdobyli nową wiedzę, ale również umieli ją wykorzystać w codziennej pracy. Dbamy, by wymianie wiedzy towarzyszyła również aktywizacja uczestników, pozwalająca dzielić się doświadczeniem zawodowym.

Kto jest adresatem szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskiem,
 • Kandydaci na Pełnomocników systemu zarządzania środowiskiem.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1 – omówienie wymagań normy i funkcjonowania systemu

1. Omówienie wymagań ISO 14001:2015.

2. Aspekty środowiskowe.

3. Dokumentacja w systemie zarządzania środowiskiem.

4. Planowanie w systemie – ryzyka i szanse a aspekty środowiskowe – warsztat:

  • co to jest ryzyko?
  • rodzaje ryzyka i obszary występowania,
  • proces zarządzania ryzykiem,
  • zasady identyfikacji ryzyka,
  • sposoby oceny ryzyka,
  • warsztat – przeprowadzenie analizy ryzyka,
  • plany postępowania z ryzykiem.

5. Działania operacyjne, ocena, monitorowanie i doskonalenie procesów – kluczowe zadania właściciela procesu.

6. Jak zamiany w dokumentowaniu systemu wpływają na jego audytowanie?

7. Rola Audytorów wewnętrznych w doskonaleniu systemu zarządzania środowiskiem.

BLOK 2 – warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

1. Praca z normą – identyfikacja punktów normy pod zadane obszary działalności. Panel dyskusyjny – jak audytować poszczególne zagadnienia?

2. Ustalanie celów programu audytów, zakresów, kryteria audytu – zgodnie z wytycznymi ISO 19011.

3. Komunikacja interpersonalna audytor – audytowany – podczas szkolenia wykorzystywany jest autorski film CDZ Meritum pokazujący scenki audytowe „Z życia wzięte”.

4. Tworzenie listy pytań audytowych.

5. Przeprowadzenie audytu – warsztat – scenki audytowe.

6. Ocena przeprowadzonych audytów.

7. Identyfikacja niezgodności – zapis wybranej niezgodności.

8. Raportowanie audytów i podejmowanie działań korygujących.

BLOK 3 – rola Pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskiem

1. Zadania Pełnomocnika i Specjalisty ds. systemu zarządzania środowiskiem.

2. Etapy wdrażania systemu.

3. Działania systemowe – audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania, działania korygujące

4. Zasady oceny podczas audytu zewnętrznego.

5. Egzamin i omówienie wyników

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001:2015
 • Certyfikat Pełnomocnika systemu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001:2015

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 1 000 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl