NORMY ISO

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY/KOORDYNATOR HACCP ONLINE

Termin szkolenia:

16-17 maja 2024

13-14 czerwca 2024

Opis szkolenia:

Szkolenie przygotowuje kandydatów do samodzielnego przeprowadzania audytów wewnętrznych na zgodność z wymogami zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu, przeprowadzania audytu oraz dokumentowania jego wyników.

Adresaci szkolenia:

  • Kandydaci na Audytor wewnętrznych HACCP.
  • Kandydaci na Koordynatorów HACCP.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1: omówienie wymagań normy i funkcjonowania systemu

1. Prawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa żywności.

2. Definicje, podstawowe pojęcia.

3. 7 zasad systemu HACCP – omówienie.

4. Praca z dokumentacją HACCP.

5. Zasady weryfikacji systemu HACCP.

BLOK 2: warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

1. Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.

2. Zadania i odpowiedzialność Audytorów wewnętrznych.

3. Omówienie procedury i formularzy związanych z przeprowadzeniem audytu wewnętrznego.

4. Zasady skutecznego słuchania.

5. Komunikacja podczas audytu – prezentacja autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki audytowe”

6. Układanie listy pytań audytowych.

7. Przeprowadzenie audytów w grupach.

8. Raportowanie i omówienie przeprowadzonych audytów.

9. Omówienie etapów wprowadzenia systemu HACCP.

10. Powołanie zespołu.

11. Komunikacja podczas wdrożenia.

12. Nadzorowanie i przegląd systemu.

13. Utrzymanie działania systemu.

14. Kilka słów o wymaganiach normy PN-EN ISO 22000 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności.

BLOK 3 – rola Koordynatora ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności:

1. Zadania i zakres obowiązków Koordynatora ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

2. Etapy i wdrożenia systemu zarządzania – praktyczne porady.

3. Przygotowanie, przeprowadzenie i raportowanie przeglądu zarządzania.

4. Współpraca z jednostką certyfikującą.

5. Egzamin i omówienie wyników.

Uczestnicy kursu otrzymują:

  • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
  • Certyfikat Audytora wewnętrznego HACCP
  • Certyfikat Koordynatora HACCP

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 1 000 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

16-17 maja 2024

13-14 czerwca 2024

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY/KOORDYNATOR HACCP ONLINE

Termin szkolenia:

16-17 maja 2024

13-14 czerwca 2024

Opis szkolenia:

Szkolenie przygotowuje kandydatów do samodzielnego przeprowadzania audytów wewnętrznych na zgodność z wymogami zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP. Dzięki wielu ćwiczeniom i warsztatom uczestnicy poznają praktyczne aspekty przygotowania się do audytu, przeprowadzania audytu oraz dokumentowania jego wyników.

Adresaci szkolenia:

  • Kandydaci na Audytor wewnętrznych HACCP.
  • Kandydaci na Koordynatorów HACCP.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1: omówienie wymagań normy i funkcjonowania systemu

1. Prawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa żywności.

2. Definicje, podstawowe pojęcia.

3. 7 zasad systemu HACCP – omówienie.

4. Praca z dokumentacją HACCP.

5. Zasady weryfikacji systemu HACCP.

BLOK 2: warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

1. Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.

2. Zadania i odpowiedzialność Audytorów wewnętrznych.

3. Omówienie procedury i formularzy związanych z przeprowadzeniem audytu wewnętrznego.

4. Zasady skutecznego słuchania.

5. Komunikacja podczas audytu – prezentacja autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki audytowe”

6. Układanie listy pytań audytowych.

7. Przeprowadzenie audytów w grupach.

8. Raportowanie i omówienie przeprowadzonych audytów.

9. Omówienie etapów wprowadzenia systemu HACCP.

10. Powołanie zespołu.

11. Komunikacja podczas wdrożenia.

12. Nadzorowanie i przegląd systemu.

13. Utrzymanie działania systemu.

14. Kilka słów o wymaganiach normy PN-EN ISO 22000 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności.

BLOK 3 – rola Koordynatora ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności:

1. Zadania i zakres obowiązków Koordynatora ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

2. Etapy i wdrożenia systemu zarządzania – praktyczne porady.

3. Przygotowanie, przeprowadzenie i raportowanie przeglądu zarządzania.

4. Współpraca z jednostką certyfikującą.

5. Egzamin i omówienie wyników.

Uczestnicy kursu otrzymują:

  • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
  • Certyfikat Audytora wewnętrznego HACCP
  • Certyfikat Koordynatora HACCP

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 1 000 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

16-17 maja 2024

13-14 czerwca 2024

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl