NORMY ISO

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY IFS FOOD WERSJA 8 ONLINE

Termin szkolenia:

8-9 lipca 2024

Opis szkolenia:

IFS Food w wersji 7 przestanie obowiązywać 31 grudnia 2023 roku. W niektórych wyjątkowych sytuacjach będzie można stosować wersję 7 IFS Food po 1 stycznia 2024 roku, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 roku. Wyjątek ten odnosi się do: niezapowiedzianych audytów: IFS Food wersja 8 będzie obowiązywać, gdy okno audytowe rozpocznie się 1 października lub później, w przypadku audytów obejmujących wiele lokalizacji (multi-site audits): wszystkie lokalizacje oraz centrala muszą być audytowane zgodnie z tą samą wersją standardu, przypadku ponownego audytu (follow-up audit): jeżeli audyt „główny” odbył się zgodnie z wersją 7 przed 1 stycznia 2024 r., wersja 7 ma zastosowanie do audytu ponownego (follow-up audit), w przypadku audytów rozszerzających: jeśli „główny” audyt odbył się zgodnie z wersją 7 przed 1 stycznia 2024 roku, to w przypadku audytu rozszerzającego również będzie obowiązywać wersja 7.

System jakości IFS (International Food Standard) jest standardem bezpieczeństwa żywności przeznaczonym przede wszystkim dla producentów, chociaż istnieją również inne grupy podmiotów objętym tym standardem m.in. podmioty odpowiedzialne za kwestie logistyczne związane z transportem i przechowywaniem żywności (IFS Logistics), sieci handlowych (IFS Cash & Carry) czy producentów kosmetyków oraz artykułów higieny osobistej (IFS Household and Personal Care).

Certyfikat systemu jakości IFS akceptowany jest m.in. w Niemczech, Francji, Austrii oraz Szwajcarii. Jednym z warunków koniecznym do jego wdrożenia standardu IFS jest posiadanie wdrożonego systemu HACCP. Poza tym norma IFS dość dokładnie precyzuje wymagania konieczne do jej prawidłowego wdrożenia, które rzeczywiście są dość restrykcyjne. Poza HACCP czy kontrolą produkcji znajdują się w niej również informacje dotyczące postępowania z odpadami, kontroli alergenów, analiz krytycznych prowadzonych w celu podniesienia bezpieczeństwa wyrobu czy kontroli szkodników, kultury bezpieczeństwa żywności, zafałszowań, obrony żywności.

Adresaci szkolenia:

Kandydaci na audytorów wewnętrznych: szefowie, właściciele i kierownicy firm produkcyjnych, transportujących, współpracujących z sieciami handlowymi, pełnomocnicy systemów bezpieczeństwa żywności, członkowie zespołu ds. HACCP, technolodzy żywności, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Ramowy program szkolenia:

Moduł 1 – Omówienie harmonogramu przejścia na nową wersję standardu

Moduł 2 – Szczegółowe omówienie wprowadzonych zmian

 • Odpowiedzialność wyższego kierownictwa, kultura bezpieczeństwa żywności, przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
 • Zmiany w dokumentowaniu systemu
 • Zarządzanie zasobami
 • System zarządzania ryzykiem
 • Proces produkcyjny,
 • Pomiar, analiza, doskonalenie.
 • Kultura bezpieczeństwa żywności wg IFS
 • IFS Food Fraud – wymagania i jak IFS pomaga w ich spełnieniu
 • IFS Food Defence – wymagania i jak IFS pomaga w ich spełnieniu
 • Zarządzania aleRgenami
 • Dokumentowanie systemu

Moduł 3 – Audyt wewnętrzny IFS Food wersja 8:

 • Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania.
 • Zadania i odpowiedzialność Audytów wewnętrznych.
 • Elementy przygotowania zespołu audytorskiego do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:
  • metody prowadzenia audytu z PN-EN ISO 19011,
  • planowanie i inicjacja audytu,
  • układanie listy pytań kontrolnych,
  • spotkanie otwierające,
  • metody zbierania próbek,
  • komunikacja interpersonalną podczas audytu,
  • spotkanie zamykające,
  • raport z audytu i jego dystrybucja,
  • rozpatrywanie niezgodności,
  • zamknięcie audytu.

Moduł 4 – Warsztat praktyczny dla audytorów wewnętrznych

 • Przygotowanie się w grupach do przeprowadzenia audytu (plan audytu, lista kontrolna, ustalanie zakresów pracy zespołu audytorskiego).
 • Przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
 • Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.
 • Identyfikacja niezgodności.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat „Audytor wewnętrzny IFS Food wersja 8”

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 850 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-13:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY IFS FOOD WERSJA 8 ONLINE

Termin szkolenia:

8-9 lipca 2024

Opis szkolenia:

IFS Food w wersji 7 przestanie obowiązywać 31 grudnia 2023 roku. W niektórych wyjątkowych sytuacjach będzie można stosować wersję 7 IFS Food po 1 stycznia 2024 roku, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 roku. Wyjątek ten odnosi się do: niezapowiedzianych audytów: IFS Food wersja 8 będzie obowiązywać, gdy okno audytowe rozpocznie się 1 października lub później, w przypadku audytów obejmujących wiele lokalizacji (multi-site audits): wszystkie lokalizacje oraz centrala muszą być audytowane zgodnie z tą samą wersją standardu, przypadku ponownego audytu (follow-up audit): jeżeli audyt „główny” odbył się zgodnie z wersją 7 przed 1 stycznia 2024 r., wersja 7 ma zastosowanie do audytu ponownego (follow-up audit), w przypadku audytów rozszerzających: jeśli „główny” audyt odbył się zgodnie z wersją 7 przed 1 stycznia 2024 roku, to w przypadku audytu rozszerzającego również będzie obowiązywać wersja 7.

System jakości IFS (International Food Standard) jest standardem bezpieczeństwa żywności przeznaczonym przede wszystkim dla producentów, chociaż istnieją również inne grupy podmiotów objętym tym standardem m.in. podmioty odpowiedzialne za kwestie logistyczne związane z transportem i przechowywaniem żywności (IFS Logistics), sieci handlowych (IFS Cash & Carry) czy producentów kosmetyków oraz artykułów higieny osobistej (IFS Household and Personal Care).

Certyfikat systemu jakości IFS akceptowany jest m.in. w Niemczech, Francji, Austrii oraz Szwajcarii. Jednym z warunków koniecznym do jego wdrożenia standardu IFS jest posiadanie wdrożonego systemu HACCP. Poza tym norma IFS dość dokładnie precyzuje wymagania konieczne do jej prawidłowego wdrożenia, które rzeczywiście są dość restrykcyjne. Poza HACCP czy kontrolą produkcji znajdują się w niej również informacje dotyczące postępowania z odpadami, kontroli alergenów, analiz krytycznych prowadzonych w celu podniesienia bezpieczeństwa wyrobu czy kontroli szkodników, kultury bezpieczeństwa żywności, zafałszowań, obrony żywności.

Adresaci szkolenia:

Kandydaci na audytorów wewnętrznych: szefowie, właściciele i kierownicy firm produkcyjnych, transportujących, współpracujących z sieciami handlowymi, pełnomocnicy systemów bezpieczeństwa żywności, członkowie zespołu ds. HACCP, technolodzy żywności, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Ramowy program szkolenia:

Moduł 1 – Omówienie harmonogramu przejścia na nową wersję standardu

Moduł 2 – Szczegółowe omówienie wprowadzonych zmian

 • Odpowiedzialność wyższego kierownictwa, kultura bezpieczeństwa żywności, przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
 • Zmiany w dokumentowaniu systemu
 • Zarządzanie zasobami
 • System zarządzania ryzykiem
 • Proces produkcyjny,
 • Pomiar, analiza, doskonalenie.
 • Kultura bezpieczeństwa żywności wg IFS
 • IFS Food Fraud – wymagania i jak IFS pomaga w ich spełnieniu
 • IFS Food Defence – wymagania i jak IFS pomaga w ich spełnieniu
 • Zarządzania aleRgenami
 • Dokumentowanie systemu

Moduł 3 – Audyt wewnętrzny IFS Food wersja 8:

 • Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania.
 • Zadania i odpowiedzialność Audytów wewnętrznych.
 • Elementy przygotowania zespołu audytorskiego do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:
  • metody prowadzenia audytu z PN-EN ISO 19011,
  • planowanie i inicjacja audytu,
  • układanie listy pytań kontrolnych,
  • spotkanie otwierające,
  • metody zbierania próbek,
  • komunikacja interpersonalną podczas audytu,
  • spotkanie zamykające,
  • raport z audytu i jego dystrybucja,
  • rozpatrywanie niezgodności,
  • zamknięcie audytu.

Moduł 4 – Warsztat praktyczny dla audytorów wewnętrznych

 • Przygotowanie się w grupach do przeprowadzenia audytu (plan audytu, lista kontrolna, ustalanie zakresów pracy zespołu audytorskiego).
 • Przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
 • Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.
 • Identyfikacja niezgodności.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat „Audytor wewnętrzny IFS Food wersja 8”

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 850 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-13:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl