NORMY ISO

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY BRC FOOD WERSJA 9 ONLINE

Termin szkolenia:

15-16 lipca 2024

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami standardu BRC w wersji 9.

Program kursu obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne z zakresu wymagań i interpretacji standardu.

Osoby biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu wdrażania oraz utrzymywania w organizacji standardu BRC Food. Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę jak wdrożyć BRC Food w firmie, aby z jednej strony był on zgodny z wymaganiami standardu, a z drugiej nie generował zbędnych dokumentów, stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją i zapewniał bezpieczeństwo jakości i legalności wywarzanych produktów.

Dzięki bogatej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowemu naszych trenerów, każdy punkt realizowanego programu wzbogacony jest praktycznymi przykładami obrazującymi zastosowanie konkretnych metod lub rozwiązań. Pragniemy, by dzięki temu uczestnicy nie tylko zdobyli nową wiedzę, ale również umieli ją wykorzystać w codziennej pracy.

Dbamy, by wymianie wiedzy towarzyszyła również aktywizacja uczestników, pozwalająca dzielić się doświadczeniem zawodowym.

Adresaci szkolenia:

 • osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać odpowiednie umiejętności w zakresie interpretacji wymagań standardu BRC,
 • osoby zaangażowane w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwach,
 • kierownicy i pracownicy działów kontroli jakości,
 • pracownicy firm produkujących żywność oraz inspekcji nadzorujących,
 • osoby zainteresowane nabyciem praktycznych umiejętności związanych z wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania w oparciu o Standard BRC
 • kandydaci na audytorów wewnętrznych systemów zarządzania.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1 – omówienie wymagań normy i funkcjonowania systemu

1. Podstawowe pojęcia BRC.

2. Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności w Polsce i UE oraz Stanach Zjednoczonych.

3. Identyfikacja stref ryzyka: obszary odseparowane, obszary niskiego i wysokiego ryzyka oraz wysokiej ostrożności.

4. Powiązania z systemem HACCP – podstawy systemu HACCP wg BRC.

5. System zarządzania jakością wg BRC.

6. Wymagania fundamentalne.

7. Programy wstępne.

8. Audyty wewnętrzne i przegląd systemu – weryfikacja BRC.

9. Obrona żywności i autentyczność.

10. Procedura certyfikacji – klasyfikacja niezgodności/ocena na poziomie AA, certyfikacja wieloudziałowa, zasady ustalania terminów kolejnych audytów.

11. Procedura certyfikacji – program audytów zapowiedzianych i niezapowiedzianych oraz program rejestracji.

12. Działania korygujące – analiza przyczyn głównych.

BLOK 2 – warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

1. Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania.

2. Zadania i odpowiedzialność Audytorów wewnętrznych.

3. Omówienie pożądanych kwalifikacji i predyspozycji Audytorów wewnętrznych.

4. Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

5. Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.

6. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki auditowe – z życia wzięte.

7. Przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.

8. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.

9. Egzamin i omówienie wyników.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego BRC

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 850 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-13:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY BRC FOOD WERSJA 9 ONLINE

Termin szkolenia:

15-16 lipca 2024

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami standardu BRC w wersji 9.

Program kursu obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne z zakresu wymagań i interpretacji standardu.

Osoby biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu wdrażania oraz utrzymywania w organizacji standardu BRC Food. Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedzę jak wdrożyć BRC Food w firmie, aby z jednej strony był on zgodny z wymaganiami standardu, a z drugiej nie generował zbędnych dokumentów, stanowił efektywne narzędzie do zarządzania organizacją i zapewniał bezpieczeństwo jakości i legalności wywarzanych produktów.

Dzięki bogatej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowemu naszych trenerów, każdy punkt realizowanego programu wzbogacony jest praktycznymi przykładami obrazującymi zastosowanie konkretnych metod lub rozwiązań. Pragniemy, by dzięki temu uczestnicy nie tylko zdobyli nową wiedzę, ale również umieli ją wykorzystać w codziennej pracy.

Dbamy, by wymianie wiedzy towarzyszyła również aktywizacja uczestników, pozwalająca dzielić się doświadczeniem zawodowym.

Adresaci szkolenia:

 • osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać odpowiednie umiejętności w zakresie interpretacji wymagań standardu BRC,
 • osoby zaangażowane w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwach,
 • kierownicy i pracownicy działów kontroli jakości,
 • pracownicy firm produkujących żywność oraz inspekcji nadzorujących,
 • osoby zainteresowane nabyciem praktycznych umiejętności związanych z wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania w oparciu o Standard BRC
 • kandydaci na audytorów wewnętrznych systemów zarządzania.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1 – omówienie wymagań normy i funkcjonowania systemu

1. Podstawowe pojęcia BRC.

2. Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności w Polsce i UE oraz Stanach Zjednoczonych.

3. Identyfikacja stref ryzyka: obszary odseparowane, obszary niskiego i wysokiego ryzyka oraz wysokiej ostrożności.

4. Powiązania z systemem HACCP – podstawy systemu HACCP wg BRC.

5. System zarządzania jakością wg BRC.

6. Wymagania fundamentalne.

7. Programy wstępne.

8. Audyty wewnętrzne i przegląd systemu – weryfikacja BRC.

9. Obrona żywności i autentyczność.

10. Procedura certyfikacji – klasyfikacja niezgodności/ocena na poziomie AA, certyfikacja wieloudziałowa, zasady ustalania terminów kolejnych audytów.

11. Procedura certyfikacji – program audytów zapowiedzianych i niezapowiedzianych oraz program rejestracji.

12. Działania korygujące – analiza przyczyn głównych.

BLOK 2 – warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

1. Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania.

2. Zadania i odpowiedzialność Audytorów wewnętrznych.

3. Omówienie pożądanych kwalifikacji i predyspozycji Audytorów wewnętrznych.

4. Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

5. Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.

6. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki auditowe – z życia wzięte.

7. Przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.

8. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.

9. Egzamin i omówienie wyników.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego BRC

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 850 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-13:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl