NORMY ISO

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY ISO 9001: 2015 ONLINE

Termin szkolenia:

20-21 maja 2024

17-18 czerwca 2024

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków oraz odpowiedzialnością, z którą w swojej codziennej pracy mierzyć się musi Audytor wewnętrzny sprawdzający jego funkcjonowanie. Program kursu obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, wprowadzające uczestników w tematykę identyfikowania procesów, oceny ryzyk i szans, dokumentowania oraz przygotowania się i przeprowadzania audytów wewnętrznych. Kursanci mogą również zapoznać się z metodologią zarządzania jakością.

Dzięki bogatej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowemu naszych trenerów, każdy punkt realizowanego programu wzbogacany jest praktycznymi przykładami obrazującymi zastosowanie konkretnych metod lub rozwiązań. Pragniemy, by dzięki temu uczestnicy nie tylko zdobyli nową wiedzę, ale również umieli ją wykorzystać w codziennej pracy. Dbamy, by wymianie wiedzy towarzyszyła również aktywizacja uczestników, pozwalająca dzielić się doświadczeniem zawodowym.

Kto jest adresatem szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.

Cele szkolenia:

 • poznanie zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
 • zrozumienie wymagań normy ISO 9001:2015,
 • zapoznanie z procesem audytowania, zakresem obowiązków i odpowiedzialności Audytora, zgodnymi z wytycznymi zawartymi w PN-EN ISO 19011,
 • zapoznanie uczestników z procesem doskonalenia systemu zarządzania jakością,
 • praktyczne przeprowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądu zarządzania oraz ich raportowanie,
 • omówienie zasad i kryteriów wyboru jednostki certyfikującej.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1 – omówienie wymagań normy i funkcjonowania systemu

1. Zasady działania systemu zarządzania jakością w organizacji – nowość – Architektura Wysokiego Poziomu.

2. Podstawy, modele i terminologia w normie ISO 9001:2015.

3. Ustalanie stron zainteresowanych i kontekstu organizacji.

4. Przywództwo i zaangażowanie w systemie.

5. Polityka jakości, odpowiedzialność i kompetencje.

6. Planowanie systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem ryzyka i możliwości.

7. Warsztaty z analizy ryzyka – przedstawienie metodyki i formularzy.

8. Zapewnienie zasobów do planowanych działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy.

9. Planowanie operacyjne i kontrola.

10. Projektowanie, produkcja, świadczenie usług.

11. Postępowanie z niezgodnościami.

12. Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena.

BLOK 2 – warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

1. Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.

2. Zadania i odpowiedzialność Audytorów wewnętrznych.

3. Omówienie pożądanych kwalifikacji i predyspozycji Audytorów wewnętrznych.

4. Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

5. Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.

6. Układanie listy pytań oceniających:

  • zarządzanie procesem,
  • spełnienie wymagań normy,
  • realizację zadań.

7. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki auditowe – z życia wzięte.

8. Przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.

9. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.

10. Egzamin i omówienie wyników. 

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego ISO 9001:2015

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 850 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-13:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

20-21 maja 2024

17-18 czerwca 2024

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY ISO 9001: 2015 ONLINE

Termin szkolenia:

20-21 maja 2024

17-18 czerwca 2024

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków oraz odpowiedzialnością, z którą w swojej codziennej pracy mierzyć się musi Audytor wewnętrzny sprawdzający jego funkcjonowanie. Program kursu obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, wprowadzające uczestników w tematykę identyfikowania procesów, oceny ryzyk i szans, dokumentowania oraz przygotowania się i przeprowadzania audytów wewnętrznych. Kursanci mogą również zapoznać się z metodologią zarządzania jakością.

Dzięki bogatej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowemu naszych trenerów, każdy punkt realizowanego programu wzbogacany jest praktycznymi przykładami obrazującymi zastosowanie konkretnych metod lub rozwiązań. Pragniemy, by dzięki temu uczestnicy nie tylko zdobyli nową wiedzę, ale również umieli ją wykorzystać w codziennej pracy. Dbamy, by wymianie wiedzy towarzyszyła również aktywizacja uczestników, pozwalająca dzielić się doświadczeniem zawodowym.

Kto jest adresatem szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.

Cele szkolenia:

 • poznanie zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
 • zrozumienie wymagań normy ISO 9001:2015,
 • zapoznanie z procesem audytowania, zakresem obowiązków i odpowiedzialności Audytora, zgodnymi z wytycznymi zawartymi w PN-EN ISO 19011,
 • zapoznanie uczestników z procesem doskonalenia systemu zarządzania jakością,
 • praktyczne przeprowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądu zarządzania oraz ich raportowanie,
 • omówienie zasad i kryteriów wyboru jednostki certyfikującej.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1 – omówienie wymagań normy i funkcjonowania systemu

1. Zasady działania systemu zarządzania jakością w organizacji – nowość – Architektura Wysokiego Poziomu.

2. Podstawy, modele i terminologia w normie ISO 9001:2015.

3. Ustalanie stron zainteresowanych i kontekstu organizacji.

4. Przywództwo i zaangażowanie w systemie.

5. Polityka jakości, odpowiedzialność i kompetencje.

6. Planowanie systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem ryzyka i możliwości.

7. Warsztaty z analizy ryzyka – przedstawienie metodyki i formularzy.

8. Zapewnienie zasobów do planowanych działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy.

9. Planowanie operacyjne i kontrola.

10. Projektowanie, produkcja, świadczenie usług.

11. Postępowanie z niezgodnościami.

12. Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena.

BLOK 2 – warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

1. Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.

2. Zadania i odpowiedzialność Audytorów wewnętrznych.

3. Omówienie pożądanych kwalifikacji i predyspozycji Audytorów wewnętrznych.

4. Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

5. Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.

6. Układanie listy pytań oceniających:

  • zarządzanie procesem,
  • spełnienie wymagań normy,
  • realizację zadań.

7. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki auditowe – z życia wzięte.

8. Przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.

9. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.

10. Egzamin i omówienie wyników. 

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego ISO 9001:2015

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 850 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-13:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

20-21 maja 2024

17-18 czerwca 2024

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl