NORMY ISO

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY 45001:2018 ONLINE

Termin szkolenia:

3-4 czerwca 2024

1-2 lipca 2024

Opis szkolenia:

Proponowane szkolenie pozwala na przygotowanie Audytora Wewnętrznego ISO 45001 do samodzielnego audytowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Audytor wewnętrzny ISO jest przez nas przygotowywany pod kątem praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Prowadzone przez nas szkolenia kończą się nadaniem certyfikatu potwierdzającego nie tylko uczestnictwo w kursie, ale również nowe kompetencje. Dbamy także o ciekawą (nastawioną na aktywizację uczestników) formę kursów. Zależy nam na tym, aby już na etapie szkoleń każdy uczestnik miał okazję wykorzystać nowo zdobytą wiedzę oraz odnaleźć się w praktycznym działaniu. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu przyswojenie nowych wiadomości i umiejętności stanie się nie tylko prostsze, ale i ciekawsze.

Uczestnicy szkolenia przygotowywani są do roli Audytorów wewnętrznych. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczeniami realizowanymi przez uczestników. Szkolenie prowadzą trenerzy posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach z różnych branż.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1: omówienie wymagań normy i funkcjonowania systemu

1. Omówienie genezy wprowadzanych zmian w standardach ISO – architektura wysokiego poziomu.

2. Przedstawienie wymagań normy ISO 45001.

3. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie zakresu systemu.

4. Omówienie postaw systemu zarządzania BHP:

  • zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb oraz oczekiwań zainteresowanych stron,
  • określenie zakresu systemu.

5. Przywództwo i udział pracowników:

  • polityka BHP,
  • role, obowiązki, odpowiedzialności i uprawnienia,
  • udział i konsultacje.

6. Planowanie – warsztaty

  • działanie oparte na zarządzaniu ryzykiem i szansami,
  • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka BHP,
  • cele BHP I planowanie ich osiągnięć.

7. Wsparcie

  • zasoby, kompetencje, świadomość,
  • informacja i komunikacja,
  • udokumentowana informacja w BHP.

8. Działanie:

  • planowanie i sterowanie operacjami,
  • outsourcing i zakupy.

9. Ocena wyników:

  • monitorowanie, pomiary, analiza i ocena,
  • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi.

10. Doskonalenie systemu.

BLOK 2: warsztaty dla Audytorów wewnętrznych 

1. Ustalanie celów programu audytów, zakresów, kryteria audytu zgodnie z wytycznymi ISO 19011.

2. Programy i plany audytów.

3. Przeprowadzanie audytów – wybór metod i technik postępowania podczas zbierania informacji.

4. Raportowanie i prowadzenie dokumentów.

5. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – ,,Scenki audytowe – z życia wzięte”.

6. Warsztat – przygotowanie do audytów – układanie pytań audytowych do zadanych procesów.

7. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.

8. Egzamin i omówienie wyników.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 850 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-13:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

3-4 czerwca 2024

1-2 lipca 2024

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY 45001:2018 ONLINE

Termin szkolenia:

3-4 czerwca 2024

1-2 lipca 2024

Opis szkolenia:

Proponowane szkolenie pozwala na przygotowanie Audytora Wewnętrznego ISO 45001 do samodzielnego audytowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Audytor wewnętrzny ISO jest przez nas przygotowywany pod kątem praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Prowadzone przez nas szkolenia kończą się nadaniem certyfikatu potwierdzającego nie tylko uczestnictwo w kursie, ale również nowe kompetencje. Dbamy także o ciekawą (nastawioną na aktywizację uczestników) formę kursów. Zależy nam na tym, aby już na etapie szkoleń każdy uczestnik miał okazję wykorzystać nowo zdobytą wiedzę oraz odnaleźć się w praktycznym działaniu. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu przyswojenie nowych wiadomości i umiejętności stanie się nie tylko prostsze, ale i ciekawsze.

Uczestnicy szkolenia przygotowywani są do roli Audytorów wewnętrznych. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczeniami realizowanymi przez uczestników. Szkolenie prowadzą trenerzy posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach z różnych branż.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1: omówienie wymagań normy i funkcjonowania systemu

1. Omówienie genezy wprowadzanych zmian w standardach ISO – architektura wysokiego poziomu.

2. Przedstawienie wymagań normy ISO 45001.

3. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie zakresu systemu.

4. Omówienie postaw systemu zarządzania BHP:

  • zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb oraz oczekiwań zainteresowanych stron,
  • określenie zakresu systemu.

5. Przywództwo i udział pracowników:

  • polityka BHP,
  • role, obowiązki, odpowiedzialności i uprawnienia,
  • udział i konsultacje.

6. Planowanie – warsztaty

  • działanie oparte na zarządzaniu ryzykiem i szansami,
  • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka BHP,
  • cele BHP I planowanie ich osiągnięć.

7. Wsparcie

  • zasoby, kompetencje, świadomość,
  • informacja i komunikacja,
  • udokumentowana informacja w BHP.

8. Działanie:

  • planowanie i sterowanie operacjami,
  • outsourcing i zakupy.

9. Ocena wyników:

  • monitorowanie, pomiary, analiza i ocena,
  • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi.

10. Doskonalenie systemu.

BLOK 2: warsztaty dla Audytorów wewnętrznych 

1. Ustalanie celów programu audytów, zakresów, kryteria audytu zgodnie z wytycznymi ISO 19011.

2. Programy i plany audytów.

3. Przeprowadzanie audytów – wybór metod i technik postępowania podczas zbierania informacji.

4. Raportowanie i prowadzenie dokumentów.

5. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – ,,Scenki audytowe – z życia wzięte”.

6. Warsztat – przygotowanie do audytów – układanie pytań audytowych do zadanych procesów.

7. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.

8. Egzamin i omówienie wyników.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 850 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-13:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

3-4 czerwca 2024

1-2 lipca 2024

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl