NORMY ISO

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY ISO 28000 ONLINE

Termin szkolenia:

1-2 lipca 2024

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania ustaleń audytu wewnętrznego systemu zarządzania wg normy ISO 28000.

Uczestnicy szkolenia poznają wymagania normy ISO 28000/ dobre praktyki ISO 28000.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1: omówienie wymagań normy i funkcjonowanie systemu

 1. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania wg ISO 28000 w organizacji.
 2. Podstawowe definicje i stosowane pojęcia.
 3.  Podejście procesowe, identyfikacja procesów – warsztat.
 4. Omówienie wymagań normy.
 5. Praca z normą, identyfikacja wymagań  – warsztat.

BLOK 2: warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

 1. Działania audytowe.
 2. Plan i program audytu.
 3. Warsztaty: program audytu.
 4. Zasady układania pytań.
 5. Warsztat: opracowanie listy pytań audytowych.
 6. Przeprowadzenie audytu.
 7. Przebieg audytu.
 8. Metody zbierania informacji.
 9. Podstawy komunikacji.
 10. Relacja Audytor – Audytowany.
 11. Zachowania Audytowanych i Audytorów.
 12. Zniekształcenia komunikacji.
 13. Omówienie filmu szkoleniowego prezentującego przeprowadzenie audytu wewnętrznego.
 14. Warsztat: przeprowadzenie i omówienie scenek audytowych.
 15. Zakończenie audytu.
 16. Dokumentowanie audytu wewnętrznego, wypełnianie raportu.
 17. Działanie korygujące a zapobiegawcze.
 18. Najczęściej popełniane błędy.
 19. Egzamin i omówienie wyników.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wg ISO 28000

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 850 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-13:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY ISO 28000 ONLINE

Termin szkolenia:

1-2 lipca 2024

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania ustaleń audytu wewnętrznego systemu zarządzania wg normy ISO 28000.

Uczestnicy szkolenia poznają wymagania normy ISO 28000/ dobre praktyki ISO 28000.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1: omówienie wymagań normy i funkcjonowanie systemu

 1. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania wg ISO 28000 w organizacji.
 2. Podstawowe definicje i stosowane pojęcia.
 3.  Podejście procesowe, identyfikacja procesów – warsztat.
 4. Omówienie wymagań normy.
 5. Praca z normą, identyfikacja wymagań  – warsztat.

BLOK 2: warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

 1. Działania audytowe.
 2. Plan i program audytu.
 3. Warsztaty: program audytu.
 4. Zasady układania pytań.
 5. Warsztat: opracowanie listy pytań audytowych.
 6. Przeprowadzenie audytu.
 7. Przebieg audytu.
 8. Metody zbierania informacji.
 9. Podstawy komunikacji.
 10. Relacja Audytor – Audytowany.
 11. Zachowania Audytowanych i Audytorów.
 12. Zniekształcenia komunikacji.
 13. Omówienie filmu szkoleniowego prezentującego przeprowadzenie audytu wewnętrznego.
 14. Warsztat: przeprowadzenie i omówienie scenek audytowych.
 15. Zakończenie audytu.
 16. Dokumentowanie audytu wewnętrznego, wypełnianie raportu.
 17. Działanie korygujące a zapobiegawcze.
 18. Najczęściej popełniane błędy.
 19. Egzamin i omówienie wyników.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wg ISO 28000

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 850 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-13:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl