NORMY ISO

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY 27001:2017 ONLINE

Termin szkolenia:

15-16 lutego 2024

Opis szkolenia:

Proponowane szkolenie pozwala na przygotowanie Audytora Wewnętrznego ISO 27001 do samodzielnego audytowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Audytor wewnętrzny ISO jest przez nas przygotowywany pod kątem praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Prowadzone przez nas szkolenia kończą się nadaniem certyfikatu potwierdzającego nie tylko uczestnictwo w kursie, ale również nowe kompetencje. Dbamy także o ciekawą (nastawioną na aktywizację uczestników) formę kursów. Zależy nam na tym, aby już na etapie szkoleń każdy uczestnik miał okazję wykorzystać nowo zdobytą wiedzę oraz odnaleźć się w praktycznym działaniu. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu przyswojenie nowych wiadomości i umiejętności stanie się nie tylko prostsze, ale i ciekawsze.

Uczestnicy szkolenia przygotowywani są do roli Audytorów wewnętrznych. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczeniami realizowanymi przez uczestników. Szkolenie prowadzą trenerzy posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach z różnych branż.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 27001,
 • zapoznanie z procesem audytowania,
 • nauczenie przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1: omówienie wymagań normy i funkcjonowania systemu

1. Budowa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO 27001.

2. Annex SL

3. Omówienie wymagań normy – pkt. 4-10

  • kontekst organizacji
  • przywództwo
  • planowanie
  • wsparcie
  • funkcjonowanie
  • ocena skuteczności
  • doskonalenie

4. Ocena ryzyka, postępowanie z nim wg ISO 27005 (ISO 31000).

5. Omówienia zabezpieczeń z Załącznika A (A5-A18).

6. Warsztaty

7. Pomiar skuteczności istniejących zabezpieczeń.

BLOK 2: warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

1. Wymagania normy a procedura przeprowadzania audytu wewnętrznego.

2. Rola Audytorów wewnętrznych.

3. Przygotowanie do przeprowadzenia audytów w grupach.

4. Układanie listy pytań audytowych.

5. Komunikacja interpersonalna podczas audytu, relacje audytor – audytowany.

6. Praktyczne przeprowadzenie audytów wewnętrznych.

7. Dokumentowanie i kwalifikacja niezgodności, wypełnianie raportów z audytu.

8. Zadania podczas wdrażania systemu zgodnego z wymaganiami ISO 27001.

9. Egzamin i omówienie wyników.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 850 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-13:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

CERTYFIKOWANY AUDYTOR WEWNĘTRZNY 27001:2017 ONLINE

Termin szkolenia:

15-16 lutego 2024

Opis szkolenia:

Proponowane szkolenie pozwala na przygotowanie Audytora Wewnętrznego ISO 27001 do samodzielnego audytowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Audytor wewnętrzny ISO jest przez nas przygotowywany pod kątem praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Prowadzone przez nas szkolenia kończą się nadaniem certyfikatu potwierdzającego nie tylko uczestnictwo w kursie, ale również nowe kompetencje. Dbamy także o ciekawą (nastawioną na aktywizację uczestników) formę kursów. Zależy nam na tym, aby już na etapie szkoleń każdy uczestnik miał okazję wykorzystać nowo zdobytą wiedzę oraz odnaleźć się w praktycznym działaniu. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu przyswojenie nowych wiadomości i umiejętności stanie się nie tylko prostsze, ale i ciekawsze.

Uczestnicy szkolenia przygotowywani są do roli Audytorów wewnętrznych. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i ćwiczeniami realizowanymi przez uczestników. Szkolenie prowadzą trenerzy posiadający wieloletnią praktykę we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach z różnych branż.

Adresaci szkolenia:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 27001,
 • zapoznanie z procesem audytowania,
 • nauczenie przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1: omówienie wymagań normy i funkcjonowania systemu

1. Budowa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO 27001.

2. Annex SL

3. Omówienie wymagań normy – pkt. 4-10

  • kontekst organizacji
  • przywództwo
  • planowanie
  • wsparcie
  • funkcjonowanie
  • ocena skuteczności
  • doskonalenie

4. Ocena ryzyka, postępowanie z nim wg ISO 27005 (ISO 31000).

5. Omówienia zabezpieczeń z Załącznika A (A5-A18).

6. Warsztaty

7. Pomiar skuteczności istniejących zabezpieczeń.

BLOK 2: warsztaty dla Audytorów wewnętrznych

1. Wymagania normy a procedura przeprowadzania audytu wewnętrznego.

2. Rola Audytorów wewnętrznych.

3. Przygotowanie do przeprowadzenia audytów w grupach.

4. Układanie listy pytań audytowych.

5. Komunikacja interpersonalna podczas audytu, relacje audytor – audytowany.

6. Praktyczne przeprowadzenie audytów wewnętrznych.

7. Dokumentowanie i kwalifikacja niezgodności, wypełnianie raportów z audytu.

8. Zadania podczas wdrażania systemu zgodnego z wymaganiami ISO 27001.

9. Egzamin i omówienie wyników.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 850 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 9:00-13:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl