NORMY ISO

ANALIZA RYZYKA ISO|RODO wg ISO 31000 ONLINE

Termin szkolenia:

15 maja 2024

12 czerwca 2024

Opis szkolenia:

Organizacja, która decyduje się na wdrożenie systemu ochrony danych osobowych (RODO) jest zobowiązania, aby  zapewnić zgodność tego podejścia z wymaganiami rozporządzenia oraz norm, z zakresu zarządzania ryzykiem. W chwili obecnej normami takimi są: ISO/IEC 31000 lub jej polski odpowiednik PN ISO/IEC 31000 w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Co należy wziąć pod uwagę w trakcie przeprowadzania szacowania ryzyka? Kto powinien brać w tym procesie udział? Jaką przyjąć metodykę? Oto pytania, które zadają sobie osoby, przed którymi zostało postawione zadanie identyfikacji i oceny ryzyka w organizacji.

Podczas szkolenia uzyskają Państwo odpowiedzi na te i wiele innych pytań z zakresu szacowania ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych z norm ISO 31000.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za procesy identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w organizacjach, a także wszystkich zainteresowanych tematem.

Ramowy program szkolenia:

1. Wprowadzenie:

  • co to jest ryzyko?
  • rodzaje ryzyka i obszary występowania

2. Zarządzanie ryzykiem:

  • struktura zarządzania ryzykiem
  • role i odpowiedzialności
  • proces zarządzanie ryzykiem

3. Metodyka analizy ryzyka:

  • ustalenie kontekstu
  • zasady identyfikacji ryzyk
  • określenie zagrożeń
  • wskazanie podatności
  • zabezpieczenia
  • sposoby oceny ryzyka

4. Przeprowadzenie analizy ryzyka:

  • identyfikacja składowych ryzyka
  • ocena ryzyka
  • zagrożenia i błędy związane z identyfikacją i oceną ryzyka

5. Postępowanie z ryzykiem:

  • plany postępowania z ryzykiem
  • plany ciągłości działania

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Zaświadczenie dokumentujące ukończenie szkolenia

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

15 maja 2024

12 czerwca 2024

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

ANALIZA RYZYKA ISO|RODO wg ISO 31000 ONLINE

Termin szkolenia:

15 maja 2024

12 czerwca 2024

Opis szkolenia:

Organizacja, która decyduje się na wdrożenie systemu ochrony danych osobowych (RODO) jest zobowiązania, aby  zapewnić zgodność tego podejścia z wymaganiami rozporządzenia oraz norm, z zakresu zarządzania ryzykiem. W chwili obecnej normami takimi są: ISO/IEC 31000 lub jej polski odpowiednik PN ISO/IEC 31000 w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Co należy wziąć pod uwagę w trakcie przeprowadzania szacowania ryzyka? Kto powinien brać w tym procesie udział? Jaką przyjąć metodykę? Oto pytania, które zadają sobie osoby, przed którymi zostało postawione zadanie identyfikacji i oceny ryzyka w organizacji.

Podczas szkolenia uzyskają Państwo odpowiedzi na te i wiele innych pytań z zakresu szacowania ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych z norm ISO 31000.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za procesy identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w organizacjach, a także wszystkich zainteresowanych tematem.

Ramowy program szkolenia:

1. Wprowadzenie:

  • co to jest ryzyko?
  • rodzaje ryzyka i obszary występowania

2. Zarządzanie ryzykiem:

  • struktura zarządzania ryzykiem
  • role i odpowiedzialności
  • proces zarządzanie ryzykiem

3. Metodyka analizy ryzyka:

  • ustalenie kontekstu
  • zasady identyfikacji ryzyk
  • określenie zagrożeń
  • wskazanie podatności
  • zabezpieczenia
  • sposoby oceny ryzyka

4. Przeprowadzenie analizy ryzyka:

  • identyfikacja składowych ryzyka
  • ocena ryzyka
  • zagrożenia i błędy związane z identyfikacją i oceną ryzyka

5. Postępowanie z ryzykiem:

  • plany postępowania z ryzykiem
  • plany ciągłości działania

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Zaświadczenie dokumentujące ukończenie szkolenia

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

15 maja 2024

12 czerwca 2024

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl