NORMY ISO

ANALIZA RYZYKA w ISO 9001 wg ISO 31000 ONLINE

Termin szkolenia:

7 czerwca 2024

Opis szkolenia:

Organizacja, która decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania opartego na ryzyku np. kontrola zarządcza, ryzyko operacyjne, system zarządzania bezpieczeństwem informacji, system zarządzania jakością, powinna zapewnić zgodność tego podejścia z wymaganiami norm z zakresu zarządzania ryzykiem. W chwili obecnej normą taką jest: ISO/IEC 31000 lub jej polski odpowiednik PN ISO/IEC 31000.

Co należy wziąć pod uwagę w trakcie przeprowadzania szacowania ryzyka? Kto powinien brać w tym procesie udział? Jaką przyjąć metodykę? Oto pytania, które zadają sobie osoby, przed którymi zostało postawione zadanie identyfikacji i oceny ryzyka w organizacji.

Podczas szkolenia uzyskają Państwo odpowiedzi na te i wiele innych pytań z zakresu szacowania ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych z norm ISO 31000.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za procesy identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w organizacjach, a także wszystkich zainteresowanych tematem.

Ramowy program szkolenia:

1. Omówienie wymagań ISO 9001 w odniesieniu do analizy ryzyka.

2. Wymagania ISO 31000.

3. Wprowadzenie, podstawowe pojęcia:

  • co to jest ryzyko?
  • rodzaje ryzyka i obszary występowania

4. Zarządzanie ryzykiem

  • struktura zarządzania ryzykiem
  • role i odpowiedzialności
  • proces zarządzanie ryzykiem

5. Metodyka analizy ryzyka

  • ustalenie kontekstu
  • zasady identyfikacji ryzyk
  • określenie zagrożeń
  • wskazanie podatności
  • zabezpieczenia
  • sposoby oceny ryzyka

6. Przeprowadzenie analizy ryzyka

  • identyfikacja składowych ryzyka
  • ocena ryzyka
  • zagrożenia i błędy związane z identyfikacją i oceną ryzyka

7. Postępowanie z ryzykiem

  • plany postępowania z ryzykiem
  • plany ciągłości działania

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Zaświadczenie dokumentujące zakończenie szkolenia

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

ANALIZA RYZYKA w ISO 9001 wg ISO 31000 ONLINE

Termin szkolenia:

7 czerwca 2024

Opis szkolenia:

Organizacja, która decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania opartego na ryzyku np. kontrola zarządcza, ryzyko operacyjne, system zarządzania bezpieczeństwem informacji, system zarządzania jakością, powinna zapewnić zgodność tego podejścia z wymaganiami norm z zakresu zarządzania ryzykiem. W chwili obecnej normą taką jest: ISO/IEC 31000 lub jej polski odpowiednik PN ISO/IEC 31000.

Co należy wziąć pod uwagę w trakcie przeprowadzania szacowania ryzyka? Kto powinien brać w tym procesie udział? Jaką przyjąć metodykę? Oto pytania, które zadają sobie osoby, przed którymi zostało postawione zadanie identyfikacji i oceny ryzyka w organizacji.

Podczas szkolenia uzyskają Państwo odpowiedzi na te i wiele innych pytań z zakresu szacowania ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych z norm ISO 31000.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za procesy identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w organizacjach, a także wszystkich zainteresowanych tematem.

Ramowy program szkolenia:

1. Omówienie wymagań ISO 9001 w odniesieniu do analizy ryzyka.

2. Wymagania ISO 31000.

3. Wprowadzenie, podstawowe pojęcia:

  • co to jest ryzyko?
  • rodzaje ryzyka i obszary występowania

4. Zarządzanie ryzykiem

  • struktura zarządzania ryzykiem
  • role i odpowiedzialności
  • proces zarządzanie ryzykiem

5. Metodyka analizy ryzyka

  • ustalenie kontekstu
  • zasady identyfikacji ryzyk
  • określenie zagrożeń
  • wskazanie podatności
  • zabezpieczenia
  • sposoby oceny ryzyka

6. Przeprowadzenie analizy ryzyka

  • identyfikacja składowych ryzyka
  • ocena ryzyka
  • zagrożenia i błędy związane z identyfikacją i oceną ryzyka

7. Postępowanie z ryzykiem

  • plany postępowania z ryzykiem
  • plany ciągłości działania

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Zaświadczenie dokumentujące zakończenie szkolenia

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl