NORMY ISO

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W CHMURZE wg ISO 27017 i ISO 27018 ONLINE

Termin szkolenia:

10 lipca 2024

Opis szkolenia:

Szkolenie służy temu aby zapoznać się z normą ISO/IEC 27017 i 27018 i uzupełnić tym samym swoją wiedzę w zakresie korzyści i ryzyka związanego z przetwarzaniem danych w Chmurze. Uczestnicy szkolenia będą w stanie określić obszary, w których może być konieczne dostosowanie istniejących zabezpieczeń i/lub wdrożenie nowych, wynikających z analizy ryzyka związanego z wyborem dostawcy usług chmury lub świadczeniem usług w chmurze dla klientów.

Adresaci szkolenia:

 • Dla wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych w chmurze.
 • Dla przedsiębiorstw posiadających wdrożoną normę ISO 27001:2017 jako uzupełnienie informacji o możliwościach przetwarzania danych i jej ochronie.
 • Dla podmiotów korzystających z usług w Chmurze.

Ramowy program szkolenia:

1. Wprowadzenie do tematyki, wyjaśnienie najważniejszych pojęć sektora chmury obliczeniowej ISO/IEC 27017.

2. Wdrożenie i zakres.

3. ISO/IEC 27017  zakres stosowania i struktura.

4. Zarządzanie dostępem.

5. Korzyści płynące z przetwarzania danych w chmurze.

6. Rejestrowanie wydarzeń.

7. Procedury operacyjne.

8. Przepisy, wymogi i zapisy prawne.

9. Ryzyka związane z przetwarzaniem w chmurze.

10. Norma ISO/IEC 27018 rola, cel i zakres. Zrozumienie ryzyka związanego z przetwarzaniem w chmurze.

Po przebytym szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat:

 • podstawowych definicji dotyczących normy ISO/IEC 27017 i 27018,
 • zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa informacji i związanych z usługami w chmurze,
 • sposobów wdrażania, zakresu stosowania i struktury ISO/IEC 27017:2015,
 • korzyści płynących z wdrożenia ISO/IEC 27017:2015,
 • dokonywania skutecznej analizy i wyboru zabezpieczeń ISO/IEC 27017:2015.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, jeśli jesteście zatrudnieni w mikro, małej lub średniej firmie możecie skorzystać z oferowanych przez nas szkoleń lub konsultacji.

Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM jest członkiem BUR – BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W CHMURZE wg ISO 27017 i ISO 27018 ONLINE

Termin szkolenia:

10 lipca 2024

Opis szkolenia:

Szkolenie służy temu aby zapoznać się z normą ISO/IEC 27017 i 27018 i uzupełnić tym samym swoją wiedzę w zakresie korzyści i ryzyka związanego z przetwarzaniem danych w Chmurze. Uczestnicy szkolenia będą w stanie określić obszary, w których może być konieczne dostosowanie istniejących zabezpieczeń i/lub wdrożenie nowych, wynikających z analizy ryzyka związanego z wyborem dostawcy usług chmury lub świadczeniem usług w chmurze dla klientów.

Adresaci szkolenia:

 • Dla wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych w chmurze.
 • Dla przedsiębiorstw posiadających wdrożoną normę ISO 27001:2017 jako uzupełnienie informacji o możliwościach przetwarzania danych i jej ochronie.
 • Dla podmiotów korzystających z usług w Chmurze.

Ramowy program szkolenia:

1. Wprowadzenie do tematyki, wyjaśnienie najważniejszych pojęć sektora chmury obliczeniowej ISO/IEC 27017.

2. Wdrożenie i zakres.

3. ISO/IEC 27017  zakres stosowania i struktura.

4. Zarządzanie dostępem.

5. Korzyści płynące z przetwarzania danych w chmurze.

6. Rejestrowanie wydarzeń.

7. Procedury operacyjne.

8. Przepisy, wymogi i zapisy prawne.

9. Ryzyka związane z przetwarzaniem w chmurze.

10. Norma ISO/IEC 27018 rola, cel i zakres. Zrozumienie ryzyka związanego z przetwarzaniem w chmurze.

Po przebytym szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat:

 • podstawowych definicji dotyczących normy ISO/IEC 27017 i 27018,
 • zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa informacji i związanych z usługami w chmurze,
 • sposobów wdrażania, zakresu stosowania i struktury ISO/IEC 27017:2015,
 • korzyści płynących z wdrożenia ISO/IEC 27017:2015,
 • dokonywania skutecznej analizy i wyboru zabezpieczeń ISO/IEC 27017:2015.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Informacje dodatkowe:

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest od października 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych – daje to możliwość starania się o dofinansowanie opłaty za szkolenia ze środków unijnych.

Cena: 700 zł netto + 23% VAT/osoba

Czas trwania szkolenia: 

1 dzień: 9:00-16:00

Lokalizacja: szkolenie on-line

Zgłoszenie na szkolenie

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl